KCCI exploreert nieuwe markten in regio Suriname 1 van de targets

KCCI exploreert nieuwe markten in regioDe Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI) is van plan braak handelsterrein in Zuid Amerika, Afrika en Centraal Azië te verkennen. Voorheen lag de interesse meer in Noord Amerika en de Europese Unie (EU). Kamerpresident Haroon Agar verstond zich recentelijk met Anwar Lall Mohamed, adviseur van de president van de Republiek Suriname. Het bleek dat de handel tussen Suriname en Pakistan heel minimaal is geweest. In Pakistan voelt men een noodzaak om zich nu ook te focussen op Suriname en Zuid Amerika. De Pakistaanse overheid zal gerichte maatregelen treffen om de handel van en naar deze gebieden te bevorderen.
Agar acht het van belang dat speciale functionarissen als handelscounselors en trade officers worden aangesteld in Suriname om de bilaterale handel te bevorderen. Deze handelscounselors moeten deskundig zijn en als marketing managers van Pakistan optreden. Ze moeten gebonden zijn aan duidelijke targets. Ook is aanbevolen een uitwisseling van informatie tussen de handelsafdeling van de wederzijdse kamers van koophandel. KCCI is gereed om met onze KKF te praten en informatie uit te wisselen.
Anwar Lall Mohamed benadrukte de immense handelsmogelijkheden die er nu bestaan, maar nog niet zijn uitgebuit. Hij presenteerde Suriname als een opkomende economie met een stabiele economische groei van 4.5 percent in 2012 vanwege exporten van grondstoffen en bouw en constructie. De positieve economische uitzichten van Suriname, zoals vastgesteld door het IMF, werden ook aangehaald in het kader van mining, aardolie, bauxiet en hernieuwbare energie. Lall Mohamed refereerde ook aan de ingestelde Investment and Development Corporation om investeringen te bevorderen in met name landbouw, bosbouw, fabricage, toerisme, gezondheidszorg en huisvesting.
 

error: Kopiëren mag niet!