Resultaten juridisch onderzoek naar geweld tegen kinderen in Suriname

Geweld tegen kinderen is een ernstig maatschappelijk probleem en komt voor in vele vormen en in vrijwel alle kringen waarin het kind opgroeit, zoals het gezin, de school, het pleeggezin, kindertehuizen en andere kinderopvanginstellingen. Vandaag werden de resultaten van het juridisch onderzoek ‘Geweld tegen kinderen in Suriname’ gepresenteerd.  Het onderzoek is gedaan door  Maya Fokké-Manohar en E. Marshall. Er is een inventarisatie gepleegd van de Surinaamse wetgeving op dit stuk. Verder is het resultaat hiervan  vergeleken met de internationale wetgeving. De aanbevelingen die zijn gedaan, betreffen herziening van bepaalde wetgevingsproducten op het stuk van geweld tegen kinderen en het formuleren van nieuwe regelgeving op dit gebied. Ook zijn aanbevolen ouderschapstrainingen.
Uit het onderzoek is gebleken dat ouders of verzorgers bij het strak willen opvoeden van kinderen, door gebrek aan alternatieven, snel overgaan tot het toepassen van lijfstraffen. ‘Dit, terwijl er ook andere mogelijkheden om te straffen aanwezig zijn’,  zegt Fokké. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Politie. Er komt een vervolgonderzoek. Dat wordt dan een kwalitatief onderzoek waarbij de toepassing van de regels  in de praktijk nader onderzocht zal worden.

error: Kopiëren mag niet!