‘Introductie NZS is inlossen belofte’

Met de uitvoering van het Nationaal Zorgstelsel wordt invulling gegeven aan het sociaal akkoord. Voor assembleelid Theodorus Vishnudatt is dat één van de belangrijkste reden waarom het NZS er moest zijn. ‘Het NZS moet naast de naschoolse opvang en de afschaffing van de ouderbijdrage en inschrijfgeld op school gezien worden als één van de stappen die de regering heeft ondernomen om de noden van het volk te verlichten.’ Vishnudatt zegt dat er nog meer in de pijplijn zit. Hij vindt het jammer dat opponenten verwarrende informatie rond het NZS naar de burgerij brengen. Hij is ervan overtuigd dat dit zorgproject nu al een succes is.
Het NZS biedt aan elke gratis verzekerde een medisch basispakket waarin volgens het DNA-lid onder meer zitten medicijnen, hospitalisatie, bezoek aan de huisarts en specialistische zorg. In het natraject zal de regering mogelijkheden bekijken om het pakket verder uit te breiden. De parlementariër denkt in dit verband aan de verzekering van nierdialysepatiënten. ‘Voorlopig is het nog een basispakket, want we willen zoveel als mogelijk de zorg voor iedereen toegankelijk maken’, zegt Vishnudatt. ‘De middelen voor financiering van dit basispakket worden door de samenleving zelf opgebracht middels belastingen’, zegt de parlementariër.

error: Kopiëren mag niet!