Bij 245 jaar CKC: ‘Oprichting Stichting Studiefonds Kersten’

C. Kersten en Co. NV (Kersten) was op 29 juni 2012, 245 jaar in Suriname gevestigd. ‘Kersten heeft deze positie verworven door consequent duurzame oplossingen aan te dragen voor haar klanten en zijn medewerkers en de gemeenschap duurzaam te dienen.’ Kersten wil deze verjaardag op bijzondere wijze vieren door iets terug te doen voor de gemeenschap. Gekozen is voor het opzetten van een studiefonds genaamd “Stichting Studiefonds Kersten”. Kinderen uit sociaal minder bedeelde milieus krijgen met dit fonds de kans te studeren aan een hogere onderwijsinstelling in Suriname. Kersten is namelijk de mening toegedaan dat onderwijs de basis vormt voor duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede.
Het fonds start met een kapitaal van USD 245.000. In het bestuur van de Stichting Studiefonds Kersten zullen vertegenwoordigers van C. Kersten en Co. NV en de joint ventures SNT Kersten NV en Vensur NV zitting hebben. Naast het beschikbaar stellen van de beurs zal Kersten elk jaar een award uitreiken aan een bursaal met de beste cijfers of een bursaal die een uitzonderlijke sociaal maatschappelijke bijdrage heeft geleverd aan de samenleving.
Kersten zal in dit verband op 15 juli 2013 samenwerkingoverkomsten sluiten met de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de FHR School of Business (HBO). Door te investeren in de volgende generatie, wordt de basis gelegd voor een beter en gezond Suriname. ‘Kersten heeft de morele verplichting om daaraan een bijdrage te leveren.’

error: Kopiëren mag niet!