‘Koornaar, een vakbondsman en minister met luisterend oor’

‘Als vakbondsleider en minister was hij een man met een luisterend oor, die bereid was te werken naar een oplossing. Dat was een van de sterke kanten van vakbondsleider Andre Koornaar, die eergisteren op 78-jarige leeftijd is heengegaan.’ Voor CLO-voorzitter Ronald Hooghart is het verscheiden van Koornaar als een schok gekomen. ‘Hij was een van de laatste vakbondstrekkers van het eerste uur van wie we veel geleerd hebben.’ Hooghart zegt dat de samenleving veel te danken heeft van wat trekkers als Koornaar, Hendrik Sylvester en Fred Derby bereikt hebben in de vakbeweging, waardoor de verhouding regeerders en het volk heden ten dage op een humane leest is geschoeid. ‘Hun inzet in de vakbeweging heeft geresulteerd in verbetering van de positie van de arbeidende klasse.’ Koornaar was ook de man die altijd gehamerd heeft op de invoering van een sociaal zekerheidsstelsel. Gelukkig dat voor zijn heengaan er daartoe een aanzet is gegeven. Koornaar is van 1986 tot 1988 minister van Arbeid geweest. Hij heeft jarenlang de vakcentrale Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) geleid.

error: Kopiëren mag niet!