Minister Hok enthousiast over masteropleiding Hernieuwbare Energie

IMG_7172Een delegatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan Minister Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. Er is gesproken over het draaien van een een master programma op het gebied van Renewable Energy Technologies.
De delegatie die onder leiding stond van Prof. Radjiskumar Mohan, onderdirecteur van het Institute for Graduate Studies and Research aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft de minister omstandig geïnformeerd over het op te zetten programma voor een master opleiding op het gebied van hernieuwbare energie. Het programma word in samenwerking met de universiteit van Guyana en de universiteit in Belgie(KU Leuven) uitgevoerd.
Het doel van dit programma is om de capaciteit van de universiteit te verbeteren om programma’s en cursussen in de toegepaste technologieën voor hernieuwbare energie aan te bieden. Dit zal moeten bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Expertise uit het buitenland halen en in Suriname deskundigen opleiden. In het eerste jaar van dit programma zal men onderhandelen met de andere landen om te komen tot het ontwikkelen van een curriculum voor een nieuwe master program. De focus zal gelegd worden op waterkracht-energie, biomass, wind-en zonne ernergie
Minister Hok was heel enthousiast over dit initiatief van de universiteit en gaf aan alle medewerking te verlenen om waar nodig dit te ondersteunen. Dit speelt op een groeiende behoefte bij niet alleen het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid. De mensen van de universiteit waren heel blij met dit gesprek en gaven aan een nauwe samenwerking te willen hebben met het ministerie. De delegatie bestond verder uit de heren S. Naipal, R. Nannan en A. Kalpoe.

error: Kopiëren mag niet!