Nieuw SVB-voorzitter moet organisatorisch snel ingrijpen (deel 1)

3 JoekoeDe voetbaltrainer Jozef Joekoe houdt zich, naast het voetballen op het veld, ook bezig met het organisatorische en bestuurlijke kant van dit spel. Na een aantal cursussen gevolgd te hebben, waaronder ook die van de Regional Sport Academy (RSA), is de oud-voetballer van onder andere Young Rhytm, Transvaal, Inter Moengotapoe en de nationale selectie, de huidige gang van zaken binnen de Surinaamse Voetbalbond (SVB) gaan analyseren. Een van de meeste belangrijke conclusies die hij kan trekken is dat de nieuwe voorzitter, John Krishnadath, organisatorisch snel moet gaan ingrijpen, anders vreest hij voor meer ondergang van ons voetbal. Afgelopen seizoen had Joekoe de Eersteklasser Boma Star onder zijn leiding. Joekoe vertelt dat de medebestuurders van Krishnadath, althans een groot deel, eerder zitting hebben gehad binnen het hoofdbestuur. ‘Ik hoop niet dat hij wordt beïnvloed door de huidige ideologie dat niets oplevert voor wat betreft voetbalontwikkeling. We verwachten van hem dat hij een ommekeer gaat brengen in de huidige situatie. Ik vindt het jammer dat het nu zo slecht gaat en met het schrijven van dit artikel wil ik een bijdrage leveren die voor verbetering moet zorgen. Hieronder leest u de analyse van Jozef Joekoe, die met het komend SVB Congres zeker iets kan betekenen.
In dit hoofdstuk wil ik het slechts hebben over dingen waarvan ik naar eigen analyse denk dat het aan ligt waarom het zo slecht gaat.
Het hoofdbestuur
Het kiezen van een hoofdbestuur door alleen aan de SVB aangesloten leden en bonden vind ik niet de juiste methode gezien de vele mensen, organisaties, bedrijven en verenigingen en niet aangesloten leden die zoveel belangstelling ervoor hebben. Ik denk dat het aan evaluatie toe is. Ik vindt dat er een profielbeschrijving moet komen voor de te kiezen leden binnen het hoofdbestuur, waarbij zo’n persoon affiniteit met het voetbal in zijn totaliteit moet hebben.
De taak van de competitieleider moet weggelegd zijn voor iemand die een speciaal neus daarvoor heeft. Het programmeren van wedstrijden moet afgestemd zijn op bepaalde factoren zoals de hoeveelheid wedstrijden in een bepaalde regio op hetzelfde tijdstip, de financiële belangen van de organiserende club, televisiewedstrijden en ook de weersomstandigheid. De competitieleider moet een vaste taak hebben binnen de bond, waardoor hij niet hoeft te vrezen voor zijn positie tijdens bestuurswisseling, bijvoorbeeld Ashok Bainath Shah bij het secretariaat van de SVB.
Lidbonden
Er moet meer geëist worden van de bonden die worden toegelaten tot leden. Zaken zoals een goede jeugdcompetitie, goede accommodaties, rechtspersoonlijkheid en een goed gestructureerd beleidsplan moeten verplicht worden.
Lidverenigingen
Voor lidverenigingen moet ook een eisenpakket worden samengesteld en er moet speciale aandacht  hiervoor gegeven worden, omdat ik vindt dat dit een van de grootste boosdoeners is. Een praktische voorbeeld hiervan zijn de vele verenigingen die door een persoon wordt opgericht en na een paar jaartes te hebben meegedaan weer uit elkaar gaan door steeds dezelfde reden. Iemand wint een lotto of komt op een of ander manier aan een groot geldsbedrag, richt een voetbalvereniging op, waarbij toptalenten middels verleiding door het geld bij elkaar worden getrommeld met als doel meteen in de absolute top te komen. Zo iemand heeft binnen een vereniging alles voor het zeggen en heeft in de meeste gevallen niet de kennis om planmatig te werken aan het voortbestaan van zo’n vereniging. Hij komt meestal in de clinch met de aangetrokken gekwalificeerde coach die wel weet hoe het organisatorisch moet verlopen binnen zo’n voetbalvereniging. Zo iemand ontbindt zo’n vereniging na een bepaalde tijd, vooral wanneer het begint te drukken op zijn kapitaal en als hij merkt dat het niet winstgevend is.
Toptalent
Zo’n talent gaat meestal verloren, omdat hij daarna niet meer wil spelen voor een minder betaalde maar goed gestructureerde club met goede toekomstperspectieven. Er vindt onderbreking van zijn voetbalontwikkeling plaats.
(Morgen deel 2)

error: Kopiëren mag niet!