Nog steeds geen geld voor personeel Zorgvervoer

Het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is nog steeds in gebreke de salarissen van de medewerkers van de dienst Zorgvervoer uit te betalen. Ruben Amintani, hoofd Zorgvervoer, zegt dat er tussen de dienst en het ministerie afstemming gepleegd is voor wat betreft de overmaking van de salarissen. Het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) waaronder het Zorgvervoer valt, heeft in de afgelopen zes maanden geld voorgeschoten om de salarissen van de medewerkers te betalen. Het NVB is echter niet meer in staat dit te doen en stelt zich op het standpunt dat Sozavo de salarissen behoort uit te betalen.
De chauffeurs en de begeleiders van het zorgvervoer hebben voor deze maand nog steeds geen salaris ontvangen en hebben sinds vorige week donderdag het werk neergelegd. Het personeel van de afdeling Zorgvervoer is verantwoordelijk voor het transport en de begeleiding van seniorenburgers en gehandicapten naar de verschillende dagverblijven en scholen. Ruim 100 leerlingen van het speciaal onderwijs, die dagelijks gebruikmaken van deze bussen, zijn momenteel verstoken van transport. Zolang de salarissen niet gestort zijn en de actie voortduurt, zullen deze leerlingen noodgedwongen thuis moeten zitten.

error: Kopiëren mag niet!