In de rechtszaal:

Ontucht met minderjarige
De verdacht K. S. heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Vanwege de afwezigheid van de getuigen is deze zaak uitgesteld naar 12 augustus 2013. De verdachte blijft in gevangenschap.
 
Overtreding van de Opiumwet
De verdachte H. heeft de Opiumwet overtreden door 240gram cocaïne te verzenden van Suriname naar Nederland. Hij is de hoofdverantwoordelijke in deze zaak en is in verzekering gesteld. Ook heeft de verdacht geen juridische bijstand van een advocaat. De rechter heeft deze zaak uitgesteld naar 12 augustus 2013. Ondertussen blijft de verdachte aangehouden.
 
Aangehouden wegens diefstal en seksuele gemeenschap middels geweld
De verdacht P.F. is op 26 maart 2009 aangehouden. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal middels geweldpleging en seksueel gemeenschap middels geweld. De getuige zei geen bemoeienis meer te willen hebben met deze zaak. De rechter acht het wel nodig om alle getuigen te verhoren om dan de nodige maatregelen te treffen. Een zeker K. die een van de slachtoffers is, is bereid om te getuigen. Deze zaak is door de rechter uitgesteld tot 12 augustus 2013. De verdachte blijft in verzekerde bewaring.
 
Verdachte aangehouden voor moord
Op 1 juli 2012 werd de Braziliaan A. de S. aangehouden voor het toebrengen van zware lichamelijke letsels met de dood tot gevolg. A.de S. is gouddelver van beroep en had geen vaste woonplaats. Hij heeft wel juridische bijstand van een advocaat, maar die was niet aanwezig op de zitting. Deze zaak is uitgesteld naar 12 augustus 2013. De verdachte blijft in gevangenschap.

error: Kopiëren mag niet!