‘Volledige transparantie gunning Self Reliance’

Wat de gunningscommissie betreft is er absoluut  niets aan de hand met de toewijzing van het nationaal zorgstelsel (NZS)  aan zorgverzekeraar Self Reliance, zegt commissielid Henny Staphorst aan Dagblad Suriname. Staphorst en de overige commissieleden snappen niets van de heisa die wordt gemaakt met betrekking tot de gunning. ‘De aanbesteding was openbaar, waarbij de enveloppen met de geboden offertes naar volgorde zijn opengemaakt. Dat gebeurde in één van de zalen van het kabinet van de vicepresident. Het was een volle zaal waar ongeveer 40 man aanwezig was. Niets was geheim, alles was transparant.’   In tegenstelling tot wat men beweert, heeft Self Reliance tegelijkertijd twee offertes ingediend en heeft het Staatsziekenfonds (SZF) als laatst zijn offerte ingediend. Er waren 5 inschrijvers en 6 aanbiedingen, zegt Stphorst. Assuria, Fatum, Self Reliance, World Life Insurrance en het SZF deden mee aan de openbare aanbesteding.
Staphorst zegt dat in aanwezigheid van alle aanwezigen in de zaal de enveloppen zijn opengemaakt, vervolgens het proces verbaal is opgemaakt waaruit bleek dat Self Reliance zich met de laagste bedragen had ingeschreven voor het basispakket dat de overheid als opdrachtgever wil. ‘Als goede manager weet je dat je natuurlijk gaat werken met het beste bod’, zegt Staphorst. Niet alleen voor de gunningscommissie, maar voor alle aanwezigen was het duidelijk dat één van de twee ingediende offertes van Self Reliance het meest voordelige bod was. Het commissielid voegt toe dat het SZF zich nota bene niet gehouden heeft aan de aanbestedingseisen en zou zijn offerte dus in principe als niet geldig verklaard moeten worden.
Het is nog maar de vraag of het SZF werkelijk belangstelling had dit project uit te voeren. Deze zorgverzekeraar heeft ondanks haar ruime ervaring met medische verzekering, niet alleen als laatste ingediend maar – in tegenstelling tot de projecteisen – niet het bedrag per persoon ingevuld, maar de premie per maand. Dat had als implicatie dat in de offerte van het SZF het premiebedrag per maand voor de categorie verzekerden tot 16 jaar een bedrag van SRD 4.000.000 per persoon vermeld stond. Het SZF had zich ingeschreven voor een premiebedrag van SRD 50 per maand voor deze groep verzekerden, voor een bestand van 80.000. Self Reliance was er met SRD 48 per persoon  op een bestand van 100.000 kinderen voordeliger. De inschrijvingsfout hoefde het SZF niet te  maken, daar er ruim voor de aanbesteding een verplichte informatiebijeenkomst is gehouden voor deelnemers en belangstellenden. Alle antwoorden op de gestelde vragen zijn verstuurd naar de deelnemers.
Op de informatiebijeenkomst heeft de gunningscommissie ook meegedeeld dat deelnemers ook alternatieve aanbiedingen mochten insturen. Van deze mogelijkheid heeft alleen Self Reliance gebruik gemaakt, die daarom twee offertes indiende. Naast Staphorst, maakten ook Robby Neslo en Vivian Gordon  deel uit van de gunningscommissie.

error: Kopiëren mag niet!