Stichting voor het Kind ontvangt SRD 118.000 subsidie

De Stichting voor het Kind heeft vorige week de al lang toegezegde hulp ontvangen. Er is een bedrag van SRD 118.000 overgemaakt voor de stichting. Secretaris Neville Veira zegt dat het bestuur de salarissen van het personeel over juni en de vaste lasten van het tehuis heeft betaald. Vorige week maakte de overheid de lang uitgebleven subsidiegelden over aan sociale instellingen.
De Stichting voor het Kind moet jaarlijks een bedrag van SRD 180.000 ontvangen aan subsidie van de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Justitie en Politie en Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De stichting vangt lichamelijk en geestelijk misbruikt kinderen op in haar tehuis aan de Awaradam. De kinderen worden naar de stichting doorverwezen door onder andere het ministerie van Juspol.
Presidentiële adviseur Eddy Jozefzoon zit een taskforce voor die de zorg van alle sociale instellingen aan het evalueren is. Jozefzoon werd begin dit jaar door de regering aangetrokken, om het vraagstuk met betrekking tot sociale opvang en de betaling van overheidssubsidie op te lossen.

error: Kopiëren mag niet!