Operator die werkgever mishandelde gaat voor 10 maanden de bak in

Rawle Munroe gaat voor 10 maanden de bak is. Hij heeft zich op 27 maart 2013 schuldig gemaakt aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan Clifton S. De verdachte was als operator in dienst. Op een dag was er onenigheid over het werk. Er ontstond een heftige discussie. De werkgever gaf de verdachte te kennen dat indien hij oneens was, hij de plaats mocht verlaten. De verdachte op zijn beurt pakte een steen en wierp het in de richting van zijn werkgever. De werkgever werd aan zijn hoofd geraakt. De verdachte hield de rechter een relaas voor. ‘Ik zag hem een steen oprapen. Ik vermoedde dat hij me daarmee zou slaan, waarbij ik mezelf ook wapende met een steen. Om hem voor te zijn, wierp ik de steen in zijn richting.’
De vervolgingsambtenaar, Manro Danning, achtte het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wettig en overtuigend bewezen. Als bewijsondersteuning nam de vervolging de twee visa mee. Volgens de specialist blijkt dat het slachtoffer een bloeding in de hersenen heeft opgelopen. Tegen de verdachte eiste de officier een gevangenisstraf van 12 maanden onvoorwaardelijk met aftrek. Advocaat Kries Bhoendie betoogde dat de verdachte in noodweer heeft gehandeld. Hij dacht dat het slachtoffer hem met de steen zou aanvallen, waarbij hij de aanval van zijn kant eerst heeft gedaan. De advocaat vroeg kantonrechter Marie Mettendaf om de verdachte van alle rechtsvervolging te ontslaan. Indien de rechter hiermee niet akkoord zou gaan, verzocht de verdediging om de verdachte een zodanige straf te willen opleggen dat de verdachte binnen een korte periode naar huis mag.
De magistraat achtte het feit zeer ernstig. De verdachte zou volgens zijn verklaring het slachtoffer voor zijn geweest. De magistraat kon in geen enkel geval zich terugvinden in het relaas van de verdachte. Het slachtoffer was van achteren aangevallen. Dat blijkt ook uit de letsels. Hij had een barstwond aan zijn achterhoofd opgelopen. Het verhaal van de verdachte achtte de rechter niet aannemelijk. De magistraat gaf aan dat na het incident de verdachte mishandeld was door de familieleden. Daarbij liep hij een lichte hersenbloeding op. Uiteindelijk legde de rechter Munroe een straf op van 12 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar.
Saskia Bandhan           

error: Kopiëren mag niet!