Bond en directie SAB akkoord bij Bemiddelingsraad

De bond van personeel bij SAB en de directie hebben ten overstaan van de Bemiddelingsraad (BR) een akkoord bereikt.  De 1%  extra bijdrage voor de medische verzekering wordt vanaf april  ingehouden. De inhouding was reden voor het personeel om in beraad te gaan. De bond had aanvankelijk met de directie afgesproken dat het personeel ingaande januari 2014 de extra bijdrage zou betalen.  De directie kwam daarop terug en deelde mee dat de inhouding vanaf januari 2013 zou geschieden.  Bij de BR kwamen partijen overeen om dit vanaf april 2013 te doen. Dit akkoord betekent ook dat alle afspraken vervat in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst  vanaf deze maand zullen worden uitgevoerd.  Bondsvoorzitter John Nasibdar zegt dat de directie mogelijkheden bekijkt om reeds medio deze maand de suppletie te betalen.  Het personeel krijgt een lumpsum van SRD 750 en een verhoging van 8%. Hiervan gaat 1%  als bijdrage in de kosten voor de medische verzekering.

error: Kopiëren mag niet!