Nieuw Visserij Management Plan af

Nieuw Visserij Management Plan afHet Visserij Management Plan (VMP) 2013-2018 voor Suriname is gepresenteerd aan stakeholders en belanghebbenden in Courtyard Marriott. Deze is samengesteld door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), directoraat Visserij in samenwerking met ACP Fish II. Dit is een gereviseerd plan van iets dat er al was, benadrukt Rene Lieveld, onderdirecteur van het directoraat Visserij, die ook belast was met het samenstellen van dit plan. Het einddoel is in grote lijnen om te geraken tot duurzame beheersbare visserij, zegt hij. Mensen beseffen niet hoe belangrijk het is om het zeeleven te beschermen. Als men ongelimiteerd blijft vangen, raakt het een keer op. Daar is men zich niet van bewust, meent Lieveld.
De kern van het geheel is limitering van de vangstcapaciteit, bescherming van jonge vis en verbetering en naleving van wet en regelgeving. Met de komst van de Kustwacht wordt het voor LVV gemakkelijk om de controlerende taken uit te voeren. Een belangrijk onderdeel in het plan is het voorzorgsbeginsel. De overheid hoeft in deze niet te wachten op onomstotelijk bewijs van onregelmatigheden om beschermende maatregelen te nemen. Het VMP is onderdeel van een project van de Europese Unie, dat wordt uitgevoerd in 78 ACP-landen. Het directoraat Visserij heeft een budget van 30 miljoen Euro voor de uitvoer van dit project.
Het VMP geldt voor iedere visser in Suriname. We kunnen niet overal zijn,  maar in principe is niemand uitgezonderd dus gelden de regels en wetten voor iedereen. Dit jaar nog beschikt Suriname over een hyper modern viskeuringsinstituut te Bethesda als vervanging van het oude, dat enkele jaren geleden door brand is verwoest, zegt Lieveld. Dit instituut keurt alle vis – en visproducten die worden geëxporteerd.
Voor de vissers, die verenigd zijn in het Visserscollectief, is het plan meer dan welkom. De secretaris van het Visserscollectief, Mark Lall, zegt dat zowel de vissers als het ministerie hetzelfde doel voor ogen heeft. Dat is de bescherming en regulering van de visserijsector.
Een mooie bijkomstigheid zegt Lieveld is dat het gebied rond Galibi, waar niet gevist mag worden, is afgebakend. Er kunnen dan geen misverstanden meer ontstaan over het gebied waar er wel of niet gevist mag worden. Het grote voordeel hiervan is dat ook de zeeschildpadden beschermd worden, omdat zij dan niet meer in de netten van de vissers verstrikt kunnen raken. In 2016 wordt het VMP geëvalueerd.

error: Kopiëren mag niet!