Woningbouwproject Sophia’s Lust krijgt schoonmaakbeurt

IFHet woningbouwproject Sophia’s Lust in het district Wanica kreeg gisteren een grondige schoonmaakbeurt. Deze actie werd ondersteund door de districtscommissarissen van Wanica, Paramaribo Noord-Oost en Paramaribo Zuid-West. De afdeling Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken is belast met de uitvoering, ondersteund door andere afdelingen. Wanica fungeert als trekker van dit project. De werkers werden door de dc van Wanica, Rawien Jiawan, bemoedigd zich ten volle in te zetten. De coördinator van het project,  John Lecton, het hoofd van de afdeling Straatonderhoudsdienst van Openbaar Groen, sprak de hoop uit dat de plaatselijke bevolking na deze schoonmaakbeurt zal beseffen dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun omgeving.
Alle diensten van Openbaar Groen werden ingezet, waarbij de plaatselijke illegale stortvuilplaats werd opgeruimd, de bermen en straten en lozingen van zwerfvuil werden ontdaan, de bermen en het voetbalveld met speeltuin werden gemaaid en de vergaarbakken en de straatrioleringen schoongemaakt met een kolkenzuiger. Ook de school op het project, de OS Sophia’s Lust, profiteerde van deze actie. Het gras op het schoolterrein is gemaaid, waarna er een laag schelpzand overheen werd gelegd. Ook de vergaarbak van de school is schoongemaakt. De minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, oriënteerde zich ook op Sophia’s Lust. Het is de bedoeling dat deze actie zich als een rijdende trein voortbeweegt. Diverse buurten in Paramaribo, waaronder Beekhuizen en Flora, komen hierna aan de beurt.

error: Kopiëren mag niet!