Vereniging De Eenheid ondersteunt woningbouwproject met 500 bouwkavels

Vereniging De Eenheid ondersteunt woningbouwprojectGilly van Holt, beschermheer en adviseur van het Suricom Project, heeft gistermiddag namens de Sociale en Culturele Vereniging De Eenheid 500 bouwkavels geschonken aan de regering. Het ligt in de bedoeling dat de bouwrijpe percelen worden gebruikt voor het stimuleren van het woningbouwproject van de regering Bouterse-Ameerali. Zoals bekend is de regering van plan om 7500 woningen op te zetten, echter is grond een stagnerende factor.
De verkregen bouwkavels zijn ongeveer 380 m² groot en zijn onderdeel van het Suricom Park, gelegen nabij het dorp Pikin Poika in het district Wanica. Het gaat om gronden met een erfpachttitel, die in de eerste instantie waren bedoeld voor landbouwactiviteiten. De bestemming zal bij de officiële overdracht aan de regering met tussenkomst van het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer en een notaris worden gewijzigd. ‘President er is ruimte voor meer’, zei Van Holt over zijn verrassing voor de regering na de beëdiging van Rabin Parmessar en Steven Relyveld tot respectievelijk minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer. De regering krijgt hierdoor ruimte voor het bouwen van een universiteit en andere nodige faciliteiten.
President Bouterse zei dat het managementteam Herstructurering Huisvestingssector, onder leiding van Etienne Boerenveen, altijd naar grond zoekt voor de woningbouw. Het staatshoofd bedankte daarom voor deze geste. De gulle gever, George Barron van De Eenheid, kon vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn bij de overdracht.

error: Kopiëren mag niet!