Personeel Bureau Dak- en Thuislozen legt werk neer

Het personeel van het Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) heeft gistermorgen het werk uit protest neergelegd. De medewerkers zijn ontevreden, omdat er maar geen overeenstemming met de directie bereikt kan worden over het wensenpakket dat op tafel ligt. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang zegt desgevraagd dat het personeel zich ook onveilig voelt op de werkvloer en de werkaccommodatie verre van hygiënisch is. Het personeel werkt onder risicoverhogende omstandigheden. Leeflang wijst erop dat sommige van de cliënten die behandeld worden aan  besmettelijke ziekten zoals tbc lijden.
De bond heeft om het risico te verkleinen keer op keer aan de directie gevraagd het personeel jaarlijks te keuren. Er is nog steeds geen groen licht hiervoor gegeven. De medewerkers weigeren nog langer te werken onder deze omstandigheden. Ze vragen dat het Bureau  hen de nodige middelen verschaft, zodat zij hun dienstverlenend en verzorgend werk op een verantwoordelijke manier kunnen doen. Het bondsbestuur heeft de acties inmiddels overgenomen en is in beraad. Vandaag komt de bond om tien uur ‘s morgens in vergadering bijeen om de stand van zaken te bespreken. Het bestuur zal vandaag van de directie eisen dat zij duidelijkheid verschaft over deze zaken en het stroeve verloop van de onderhandelingen rond het wensenpakket. Het BDT vangt dak- en thuislozen op, verzorgt hen en voorziet hen in een maaltijd.
 

error: Kopiëren mag niet!