Patjasketialozing Calcutta wordt uitgediept

IFDe Oost- en West Patjasketialozing te Calcutta, in het district Saramacca, met een totale lengte van 8 km, wordt uitdiept. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Surzwam in opdracht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Deze lozing ontwatert de landbouwpercelen ten noorden van de Catharina Sophiastraat vanaf Bombay tot Pataro. Vanwege het feit dat deze lozing dichtbegroeid is, ondervinden de plaatselijke landbouwers heel veel schade, vanwege wateroverlast. In dit gebied wordt er veel aan landbouw gedaan. Er wordt veelal bananen, droge gewassen en citrus geteeld.
Aangezien bij de laatste regenvallen dit gebied steeds onder water liep, heeft de districtscommissaris van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani, de aandacht van  LVV gevraagd voor dit gebied. Het ministerie speelde heel snel in op het verzoek van de dc en de aannemer Surzwam is belast met de werkzaamheden. Ramdhani zegt verder dat landbouwers nu met meer motivatie de landbouw in dit gebied ter hand zullen nemen. De plaatselijke landbouwers zijn zeer tevreden over de wijze van uitvoering van dit project en bedanken alle instanties die hun medewerking hebben verleend voor het uitvoeren van dit project.

error: Kopiëren mag niet!