Medisch afval opgeslagen te Leiding 10

imagesEr is een grote hoeveelheid medisch afval opgeslagen aan de Satnawatieweg te Leiding 10. De opslag van medisch afval kan problemen veroorzaken door een toegenomen infectiekans. Het medisch afval dient in feite kort nadat deze geproduceerd is vernietigd, begraven of gedesinfecteerd te worden, om zo de kans op infectie te minimaliseren.
Bij de aanpak van de huidige ophoping van medisch afval is met het volgende rekening gehouden. Bij transport van medisch afval zal de infectiekans van de werkers toenemen, doordat de werkers direct contact hebben met het afval en elk moment van contact zorgt voor een toename van de blootstelling. Bij het transport van het afval in deze fase neemt de kans op de verspreiding van het afval toe. Dit verhoogt ook de infectiekans van de samenleving. Hiermee rekening houdend, is besloten de verwerking op de huidige locatie plaats te laten vinden. Dit zorgt voor de kleinste risico’s voor de samenleving.
Er is verder gekozen voor een verwerkingscyclus van 32 uren. Hierbij is de oven 24 uren in bedrijf. Het wordt daarna 8 uren afgekoeld en gereed gemaakt voor de volgende cyclus. Voor deze methode is gekozen, omdat dit zorgt voor de efficiëntste verbranding van het medisch afval, hetgeen zal leiden tot een snelle afhandeling van dit probleem. Intussen wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing voor de medische instellingen, zodat een dergelijk probleem zich niet meer voordoet en het medisch afval op een gestructureerde wijze verwerkt kan worden.
 

error: Kopiëren mag niet!