Liesbeth Venetiaan gehuldigd voor haar inzet

Liesbeth Venetiaan gehuldigd voor haar inzetLiesbeth Venetiaan-Vanenburg, echtgenote van ex-president Ronald Venetiaan, is samen met acht Afrikaanse First Ladies en andere Afrikaanse vrouwen gehuldigd door Voices of African Mothers (VAM). Zij hebben veel werk verzet om de Millenniumdoelen te helpen verwezenlijken. De VAM is een in New York en Ghana geaccrediteerde niet gouvernementele organisatie, die erin gelooft dat educatie en ondersteuning van vrouwen fundamenteel is voor de ontwikkeling van alle naties en in het bijzonder die van Afrika.
VAM verwezenlijkt haar idealen door vooral meisjes en jonge vrouwen in Afrika (nu voornamelijk in Ghana, Uganda en Senegal) op school te plaatsen. Meisjes die goed presteren worden via beurzen in de gelegenheid gesteld hoger onderwijs soms zelfs in het buitenland, te genieten. Verder heeft VAM als doelgroep meisjes en jonge vrouwen van Afrikaanse oorsprong die in Amerika wonen, studeren en/of werken te ondersteunen. Met organisaties in Kameroen, Niger, Kongo Brazaville en de Democratische Republiek van Kongo wordt genetwerkt, terwijl het kantoor in de hoofdstad Tanzania wordt verplaatst naar een andere stad in ruraal gebied.
De stichting Oriole, waar Liesbeth Venetiaan de beschermvrouwe van is, en die een dochterstichting is van het Netwerk Vrouwen Suriname Nederland-USA (NVSN-USA), heeft reeds enkele jaren een informele samenwerking met VAM, vanwege min of meer gelijke doelstellingen. Zo heeft VAM het Surinaams concept van oplossen van problemen van meisjes en jonge vrouwen aan te pakken, aan de basis, dus voordat de problemen zo groot zijn dat niemand ze meer kan overzien en/of weet aan te pakken, ‘gekopieerd’. De VAM heeft meer dimensie gegeven aan haar programma’s in de landen waarin ze opereert.
Het is om deze reden dat de voorzitter en oprichtster van VAM, Nana Fosu-Randall, Liesbeth Venetiaan niet alleen ziet als een bijzondere vriendin, maar als een waardige ontvanger van een award, samen met andere Afrikaanse voorbeeldvrouwen. De gewezen First Lady heeft de onderscheiding geaccepteerd, met dankzegging en opgedragen aan alle hard werkende vrouwen die in haar traject van sociaal werk betrokken zijn geweest. Ze heeft Nana Fosu-Randall gecomplimenteerd met het werk dat ze via haar organisatie doet:
“Als Surinaamse organisatie zijn wij bijzonder vereerd met de interesse die u hebt getoond voor ons land en ons werk. We zijn blij met de mogelijkheden die we hebben om ideeën uit te wisselen om zodoende onze meisjes en jonge vrouwen in crisis en hun families te ondersteunen”.

error: Kopiëren mag niet!