Pedofiele stiefvader gaat voor 3 jaar de bak in

Kantonrechter Marie Mettendaf veroordeelde de 29-jarige stiefvader, Virinder B. tot 3 jaar. De magistraat achtte bewezen dat de verdachte ontuchtelijke handelingen met het 7-jarige meisje heeft gepleegd. De moeder van het meisje deed aangifte over haar man met wie zij nauwelijks een jaar een relatie had. Het meisje vertelde haar moeder dat de stiefvader beloftes had gemaakt. Hij hield het meisje voor dat als zij bleef zwijgen over de handelingen die hij met haar pleegde, hij haar op haar tiende een telefoon zou geven. En als zij de leeftijd van 15 zou bereiken, zou de stiefvader met haar trouwen en de moeder in de steek laten. Deze verklaring heeft zowel de moeder als het meisje op de zitting afgelegd. De magistraat gaf aan er 2 medische rapporten zijn uitgebracht, waaruit blijkt dat het meisje geen maagd meer is. Vanuit de gevangenis had de verdachte op losgemaakte sigaretten pakken twee brieven gestuurd naar de moeder van het meisje. In die brieven verzocht de verdachte de moeder om bij de politie haar verklaring te veranderen, zodat hij vrij uit kon gaan. Deze handelingen van de verdachte maken het bewijs rond.
De openbare aanklager, Reshmi Rathipal, had tegen de verdachte een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek geëist. Zij achtte verkrachting wettig en overtuigend bewezen. Op 19 november 2012 misbruikte Virinder zijn 7-jarige stiefdochter. Rathipal gaf in het requisitoir aan dat het kind bij haar verklaring was gebleven. Zij verklaarde zowel tijdens haar verhoor bij de politie als op de zitting dat haar stiefvader haar tot 2 keren toe had misbruikt. De vervolging toetste de verklaring van het meisje. Dit kwam overeen met wat zij aan haar moeder en aan de politie had verteld.
Bij de politie gaf het kind demonstratief aan hoe het aan toe was gegaan. Tijdens de daad stuurde haar stiefvader haar broertje weg. De verdachte ontkent het feit steevast. Hierop reageerde de vervolging dat de verdachte niet verplicht was mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Vanuit het cellenhuis waren er brieven geschreven aan de moeder om het kind te bewegen een andere verklaring af te leggen. De officier achtte verkrachting niet wettig en overtuigend bewezen en eiste daarvoor vrijspraak. Echter kwam zij wel tot het bewijs dat de stiefvader zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel binnendringen van een minderjarige. Bij de strafeis hield het OM rekening met de ernst van het feit en de omstandigheden. Het blijft ernstig wanneer kinderen slachtoffers worden van zulke feiten.
Advocaat Dwight Praag pleitte voor strafvermindering. Hij kon zich terugvinden in het gestelde omtrent de verkrachting. Toch zag hij twijfels. Door de vervolging was aangehaald dat er sperma op het ondergoed van het kind was aangetroffen. Echter was niet verder onderzocht van wie het afkomstig was. Kraag hield zich bij het standpunt dat het bewijs in deze zaak marginaal is. Hij verzocht de rechter om af te wijken van de eis en de verdachte een mildere straf te willen opleggen.
De magistraat achtte verkrachting niet bewezen. Zij vond wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht. De kantonrechter week af van de eis en veroordeelde Virinder B. tot 3 jaar met aftrek en handhaving van zijn gevangenhouding.
Saskia Bandhan       
 

error: Kopiëren mag niet!