Moeder die dochter liet verkrachten wederom aangehouden


Kantonrechter Daniëlle Karamatali gelastte onmiddellijke gevangenneming van Ratnadebie, de moeder die ervan verdacht wordt haar 10-jarige dochter samen met haar partner, Soerinderdath P., seksueel te hebben misbruikt. De magistraat gaf aan dat dit in het belang van de verdachte is gedaan. Uit de verklaring van de zwageres, die op de rechtszitting als getuige is gehoord, blijkt dat de moeder reeds twee keren getracht heeft zelfmoord te plegen. Recentelijk werd zij in het ziekenhuis opgenomen wegens een poging tot suïcide. De ene keer had zij haar pols doorgesneden en de andere keer nam zij een verdelingsmiddel in.

 ‘Ik heb een zoon van 14 jaar. Wie zal voor hem dan zorgen’, vroeg Ratnadebie aan de kantonrechter. Karamatali deelde mee dat zij de opdracht moest uitvoeren en niets te beslissen had. De rechter merkte op dat toen zij zelfmoord wilde plegen, zij niet aan de 14-jarige zoon had gedacht. “Dacht u toen niet aan uw zoon?”, vroeg Karamatali aan de verdachte. Ratnadebie werd in een eerder stadium in vrijheid gesteld vanwege omstandigheden. 

 Advocaat Nacatia San A Jong had verzocht om de rapportage van haar cliënt uit te brengen. De magistraat wees het verzoek van de advocaat toe. Uit de verklaringen blijkt dat de verdachte in staat is nog eens een poging te doen tot zelfdoding. De rechter gelaste de gevangenneming voor haar eigen veiligheid en voor de voortgang van deze zaak. De zwageres verklaarde dat zij de kinderen verzorgt. Zij ontkend met klem dat het 10-jarige meisje door haar oom zou zijn misbruikt. Zij heeft ook het voogdijschap van de kinderen aangevraagd. De verdachte merkte later op dat zij geen zelfmoord zal plegen. Zij beloofde de rechter plechtig, maar de magistraat ging voorbij aan haar verzoek om haar te laten gaan. De moeder is wederom gevangen genomen.

 Saskia Bandhan 

 

 

error: Kopiëren mag niet!