Miss VarshaRamrattangeeft immigratieboodschap aan Maria Hartmannschool

Miss Varsha Ramrattan gmann schoolIn verband met de herdenking van 140 jaar Hindoestaanse Immigratie heeft VarshaRamrattan, Miss Hindoestanien jurist, gekleed in haar culturele klederdracht de kinderen van de vijfde en zesde klas van de Maria Hartmannschool aan de zonnebloemstraat meer informatie verschaft over de Hindoestaanse Immigratie en waarom het belangrijk is respect te hebben voor je eigen cultuur en het cultuur van anderen.‘De kinderen waren zeer enthousiast over hetgeen ik te vertellen had. Ik gaf hen mee dat wij als Surinamers ook trots mogen zijn dat wij in een multiculturele samenleving leven waar zoveel culturele groepen een natie vormen. Ik gaf verder aan dat het behoud van je eigen culturele achtergrond van eminent belang is,omdat je naar mijn inziens de informatie(handelingen,ervaringen) uit het verleden een solide basis vormt in het heden’, zegt Ramrattan.‘Waardeer je eigen cultuur, want dan alleen zullen wij als individu elkaar beter kunnen begrijpen en de waarden en normen van elkaars cultuur respecteren. Wees trots op je eigen culturele achtergrond, want dat is onze eigen identiteit. Alleen door je eigen identiteit te ontwikkelen, kunnen wij als burgers meer kennis opdoen van andere culturen. Laten wij als Surinamers heel trots zijn dat wij leven in een multiculturele samenleving waar wij kennis kunnen opdoen van zoveel tradities, eetgewoonten, kunst, muziek, religie,dansetc. De actieve beleving van cultuur moeten wij niet laten verwateren,want dit is een sterke punt(waardevolle sieraad) die Suriname draagt en presenteert aan de gehele wereld. Men komt speciaal naar Suriname als buitenlander om deze belevenis van harmonie en liefde te ervaren, dus moeten wij als Surinamers ons cultuur in ereblijven houden en de kennis blijven overdragen aan onze jonge Surinamers. Zo zullen we samengroeien naar een eenheid en kunnen we samenwerken aan de gekoesterde ontwikkeling van ons geliefd land Suriname en haar volk. Na het informatief gedeelte hebben wij een gezamenlijke groepsfoto gemaakt met de Surinaamse vlag. De liefde voor mijn land Suriname acht ik zeer belangrijk en zal ik jongeren blijven motiveren om van hun land te houden en gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de opbouw van Suriname’, aldus Ramrattan.
 

error: Kopiëren mag niet!