Perscommuniqué Collectief van Muziekmakers en Muziekgebruikers

Naar aanleiding van berichten op een website als zou op donderdag 6 juni 2013 het kort geding dienen dat aanhangig is gemaakt door Sasur tegen de Staat Suriname in verband met de intrekking van Sasur’s instellingsbeschikking op 17 mei jongstleden, deelt het Collectief van Samenwerkende Muziekmakers en Muziekgebruikers de Surinaamse samenleving het volgende mede. Indien deze berichten juist zijn, gaan wij ervan uit dat rechters in ons land geen vreemdelingen in Jeruzalem zijn en de maatschappelijke realiteit en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgen. Het kan hen derhalve onmogelijk ontgaan zijn: Dat er anno juni 2013, brede maatschappelijke ondersteuning bestaat voor de standpunten van het Collectief van Samenwerkende Muziekmakers en Muziekgebruikers vis-à-vis het muziekbemiddelingsbureau Sasur. Dat in de afgelopen jaren vrijwel alle geledingen in onze samenleving en zowel coalitie als oppositie in de Nationale Assemblee in scherpe bewoordingen hun afkeuring hebben geuit over de modus operandi van Sasur. Dat er continu ernstige maatschappelijke onrust wordt gecreëerd door het voort laten slepen van deze materie, en door beslissingen die worden genomen op basis van de letter, doch niet op basis van de geest van de wet en de brede maatschappelijke consensus. Dat inmiddels voor de tweede keer door de regering de instellingsbeschikking van Sasur is ingetrokken. Dat door het Collectief van Muziekmakers en Muziekgebruikers concept-wijzigingsvoorstellen aan de 100 jaar oude Auteurswet zijn ingediend bij de Nationale Assemblee. Dat in de volksvertegenwoordiging inmiddels een commissie is benoemd om de wetswijzigingen aan de Auteurswet voor te bereiden. Dat het Collectief van Muziekmakers, internationale organisaties waaronder Cisac heeft ingelicht over de ontstane situatie sinds 17 mei 2013. Dat bij de minister van Justitie en Politie bij herhaling is aangedrongen op de her-instelling van de Commissie van Toezicht op Sasur, die sinds februari 2012 niet meer functioneert. Dat hierdoor geen sprake is van effectieve “checks and balances” op het functioneren van Sasur en daardoor excessen worden veroorzaakt en provocerend gedrag door deze stichting wordt vertoond. Dat de geloofwaardigheid van de Staat Suriname op het spel staat, indien individuen en stichtingen de speelruimte krijgen om de Staat Suriname belachelijk te maken en als impotent te laten overkomen.
Wij volgen de ontwikkelingen in de kwestie Sasur nauwlettend en verzekeren onze achterban dat de legitieme strijd tegen dit “kankergezwel”, zoals onlangs genoemd door een parlementariër in de Nationale Assemblee en herhaald door de minister van Justitie en Politie, onverkort en met alle ten dienste staande democratische middelen zal worden voortgezet. Wij doen echter een klemmend beroep op de regering en de volksvertegenwoordigende organen in ons land, om diepgaand en ook in eigen gelederen te onderzoeken welke schakels en krachten verantwoordelijk zijn voor deze toestand van permanente chaos en escalatie in de Surinaamse muziek-en entertainmentindustrie en vervolgens dienovereenkomstig te handelen. Het Collectief van Samenwerkende Muziekmakers en Muziekgebruikers roept alle aangesloten organisaties op waakzaam en paraat te blijven en de verdere instructies via het massamedium af te wachten.
Collectief van de Samenwerkende Muziekmakers & Muziekgebruikers en diverse functionele groepen:
De Vereniging van Radio en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS)
De Vereniging Surinaamse Organisatoren (VSO)
De Surinaamse Artiesten Vereniging (SAV)
De Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos)
De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO)
De Organisatie van Surinaamse Componisten, Arrangeurs en Tekstdichters (OSCAT)
Suripop

error: Kopiëren mag niet!