Heethoofd riskeert 2 jaar cel

Donovan S. heeft zich aan een aantal feiten schuldig gemaakt. Een van de feiten die hem verweten wordt, is dat hij heeft getracht een man zwaar lichamelijke letsels toe te brengen. Op die bewuste dag stond de verdachte voor een bar-dancing. Hij dronk bier. Het slachtoffer kwam ook aanlopen met iemand. Deze zei aan het slachtoffer om uit te kijken met zijn drank welke hij op de vloer had gezet. Er ontstond op dat moment een gehaal en getrek tussen die twee, welke uitmondde in een handgemeen. De security zette de twee gangmakers buiten, waar zij verder tekeergingen.
De verdachte loste twee schoten met een vuurwapen, waarvoor hij geen machtiging bezit. De afgevuurde schoten hebben vernielingen aangebracht en mensen zijn getroffen door de scherven van de glazen die aan diggelen gingen. De vervolgingsambtenaar achtte het toebrengen van zwaar lichamelijke letsels aan het slachtoffer wettig en overtuigend bewezen. Dat de persoon door de scherven letsels heeft opgelopen achtte zij ook bewezen. Tijdens de aanhouding van de verdachte werden er 3 xtc-tabletten en 23 gram marihuana op hem aangetroffen. Ook heeft hij de Vuurwapenwet overtreden. Het Openbaar Ministerie eiste een straf van 2 jaar en een geldboete van SRD 500, subsidiair een week hechtenis. Door getuigen is verklaard dat de verdachte een echte heethoofd is.
Advocaat Shefani Amirkhan pleitte voor strafvermindering. Zij gaf aan dat de verdachte zich niet schuldig heeft gemaakt aan poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijke letsels. Zij kwam wel tot het bewezen feit dat haar cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. Met betrekking tot het tweede feit, waarbij een man door de scherven letsels heeft opgelopen, kon volgens de verdediging geen sprake zijn van opzet. Met betrekking tot de overtredingen refereerde zij naar het oordeel van de kantonrechter. Dit alles heeft plaatsgevonden op 9 december 2012. Sinds die dag zit de verdachte in detentie. Kantonrechter Alida Johanns doet uitspraak op 13 juni.
Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!