Eerste symposium ‘Trance op school’ brengt gelovige Suriname samen

Broederlijk zaten de geestelijk leiders van de Islam, Hindoe, EBG en het Christendom naast elkaar tijdens het  symposium  ‘Het verschijnsel trance op scholen’ gisteren in de University Guesthouse. Op initiatief van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling directoraat Cultuur in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft men gemeend dit symposium te organiseren om van gedachte te wisselen hoe het fenomeen trance op school aan te pakken. Stanley Soeropawiro, de vertegenwoordiger van Biza, noemde het symposium een testcase voor de culturele diversiteit in Suriname.
De problemen op de Tata Colin school te Coronie staan nog vers in het geheugen van velen gegrift, maar dagelijks worden leerkrachten met trance op school geconfronteerd. Uit de vele reacties uit het publiek was duidelijk te merken hoe verheugd men was met dit initiatief. Pandit Patandin deelde de aanwezigen mee dat er gisteren zeven kinderen in trance waren op een hindoeschool.
Uit de verschillende benaderingen is naar voren gekomen dat het gaat om onzichtbare wezens die bezit nemen van een jong lichaam dat nog openstaat. Paul Doth legde uit dat het allemaal wezens zijn die gecreëerd zijn door God, zoals de mens. Deze wezens zullen dus ook God moeten gehoorzamen. Imam Roy Sa’at legde zelfs de diverse soorten manieren uit waarop een entiteit bezit kan nemen van het lichaam. Pastoor Naifa Salig gaat een stapje verder door dit onderwerp verder te bespreken tijdens een bijeenkomst op 23 juni. Als mogelijke oplossing werd een trance team voorgesteld door de psycholoog Harry Mungra.
De fundamentele culturele verschillen daargelaten, hebben de inleiders de neuzen in dezelfde richting. Allen willen zij een oplossing voor dit probleem. Niet alleen de leerlingen hebben hulp en opvang nodig, maar ook de leerkrachten en de ouders. De manier waarop dat moet geschieden, moet nog blijken uit een vervolgsymposium.

error: Kopiëren mag niet!