Oppositie vraagt president voor tweede maal wettelijke status CTU uit te leggen

De oppositie heeft president Desire Bouterse gisteren herinnerd aan de brief waarin wordt  gevraagd de wettelijke status van de Counter Terrorism Unit (CTU) uit te leggen. De brief is sinds juli 2011 gestuurd naar de president, echter heeft de president nooit antwoord hierop gegeven. Naar aanleiding van een recent vonnis van rechter Dinesh Sewrattan, heeft de oppositie aan de president voor de tweede keer gevraagd om nu antwoord te geven. De rechter besliste in de zaak van de Poeran Bende dat de verdachten een lichte straf krijgen, omdat de taken en bevoegdheden van de CTU onduidelijk bij wet zijn vastgesteld en de politieagenten van de CTU geen opsporingsbevel hebben. Reeds in 2011 heeft de oppositie aan de president gevraagd te vertellen wat de taken en bevoegdheden zijn van de CTU. Verder moet de president uitleggen hoe de aansprakelijkheden van de CTU zijn geregeld en onder welke ministerie de CTU valt. Als laatste moet de president vertellen onder welke post de begrote kosten van deze unit zichtbaar zijn gemaakt. Na ongeveer een jaar blijkt nu dat ook de rechterlijke macht duidelijkheid behoeft ten aanzien van het functioneren van deze unit die onder Melvin Linscheer van Bureau Nationale Veiligheid valt.
Linscheer noemt de uitspraak van de rechter ‘’bullshit’’. Gisteren tijdens de voortzetting van de behandeling van de Wet Spaar- en Stabiliteitsfonds ergerde ex-president Ronald Ventiaan zich aan de uitlatingen van Linscheer. Hij zegt dat deze geen respect heeft voor de rechterlijke macht. De oppositie verwacht een antwoord van de president. Ook assembleelid Ruth Wijdenbosch van de NPS uitte haar misnoegen over de uitlatingen van Linscheer. Volgens beide DNA-leden tonen de coalitie en de regering totaal geen respect voor de rechterlijke macht.
In een reactie zegt Arthur Tjin-A-Tsoi dat er reeds eerder vragen gesteld aan de president, echter heeft deze nagelaten te antwoorden aan het parlement. ‘En nu zijn er nog meer vragen waarop de president moet antwoorden.’ Hij zegt dat er nog teveel onduidelijkheid is over de status van de CTU wat niet positief is voor Suriname als rechtstaat. ‘We kunnen ook straks weer een lagere ranking krijgen, omdat we ons huiswerk als Staat niet hebben gemaakt’, aldus de NPS-parlementariër. Tjin-A-Tsoi zegt dat de CTU reeds eerder heeft gezegd dat een ieder die de wet overtreedt vogelvrij is. ‘Maar ook de CTU is vogelvrij, want zij zijn niet bij wet vastgesteld’, zegt Tjin-A-Tsoi. Hij zegt dat is gebleken dat de CTU vooral uit een ‘elite stootgroep’ bestaat.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!