Centrale Bank ontzenuwt kritiek omtrent Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname

De Centrale Bank betreurt het dat het debat over het instellen van een nationaal spaar- en stabilisatiefonds overschaduwd wordt door negatieve en onjuiste berichtgeving. Het instellen van het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname (SSFS) is een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Gezegend met grondstoffen die echter niet oneindig en niet hernieuwbaar zijn, moet Suriname zich indekken tegen mogelijke verminderde inkomsten in de toekomst. Ook moet het fonds de economie beschermen tegen de schokken van de internationale markten, welke de zogeheten ‘boom and bust’ cycli veroorzaken. Het SSFS speelt dan ook een belangrijke rol in de lange termijn stabiliteit van ons land. Het SSFS wordt opgezet als een financieel beleggingsfonds met duidelijke richtlijnen ten aanzien van de samenstelling van de beleggingsportefeuille, het risicoprofiel en procedures voor deugdelijk vermogensbeheer.
Artikel 12 van de conceptwet Spaar en Stabilisatiefonds Suriname wijst de Centrale Bank van Suriname aan als vermogensbeheerder. Hiermee is de bank administrateur en technisch uitvoerder van de beleggingen en zal zij conform de aangegeven richtlijnen handelen. In de praktijk zal de bank als een ‘fund of funds’-beheerder fungeren en zal worden samengewerkt met externe vermogensbeheerders. De Centrale Bank heeft ervaring als vermogensbeheerder van de internationale reserves van het land. Bedreven in de operationele en technische aspecten van beheer en beleggingen van de internationale reserves, zal de bank haar expertise ook goed kunnen inzetten voor het SSFS. Een additioneel voordeel zal zijn dat de operationele kosten lager liggen en er geen nieuwe organisatie abrupt hoeft te worden gecreëerd. Als de Staat het echter nodig vindt met de tijd een ander instituut op te richten met de juiste bemensing, zal de Centrale Bank haar volledige medewerking verlenen dat het nieuwe instituut het beheer zal verkrijgen en voeren over deze fondsen.
Vrijwel overal ter wereld fungeren de centrale banken als vermogensbeheerder van de kleinere soevereine welvaartsfondsen. Wanneer het vermogen relatief klein is (tussen de US$2-5 miljard) is het vanuit kostenoogpunt niet effectief om een afzonderlijke vermogensbeheerder op te richten. Er zijn ook voorbeelden van landen met een groter vermogen waar het welvaartsfonds onderdeel is van een speciale unit binnen de centrale bank. Voorbeelden zijn de Centrale Bank van Botswana (Bank of Botswana) en het Bostwana Sovereign Wealth met de naam Pula Fund (US$ 10 miljard). Een ander voorbeeld is de Centrale Bank van Saudi-Arabie (SAMA) dat de valutareserves beheert in de hoedanigheid van Sovereign Wealth (US$ 700 miljard) en tot slot de Centrale Bank van Noorwegen (Norges Bank) waarbinnen het Welvaartsfonds met de naam NBIM ongeveer US$ 500 miljard beheert. Beleggingen van de internationale reserves verschillen wezenlijk van die van het SSFS. De internationale reserves moeten immers beschikbaar blijven voor het verrichten van de buitenlandse betalingen van het lopende jaar; deze beleggingen hebben een hoge graad van liquiditeit. Het SSFS heeft daarentegen een lange termijn beleggingshorizon. Het vermogensbeheer voor beiden zal dan ook uniek worden uitgevoerd en strikt gescheiden worden gehouden. De CBvS zal binnenshuis een aparte unit voor het SSFS opzetten, en hiervoor de nodige additionele expertise aantrekken. Als fondsbeheerder kan de Centrale Bank van Suriname nimmer aansprakelijk worden gesteld voor marktgerelateerde verliezen. Dat kan geen enkele centrale bank. Hieronder vallen gebeurtenissen in de financiële markten, zoals een financiële crisis of beursval, waarbij de oorzaken buiten de invloed van het fondsbeheer vallen. Wel zal de bank in het geval van fraude of het zeer nalatig of bewust handelen buiten het beleggingsbeleid om direct aansprakelijk kunnen worden gesteld.
De Wet Spaar en Stabilisatie Fonds Suriname beoogt om een modern en transparant financieel beleggingsfonds voor Suriname op te richten. Het zal voldoen aan de internationale voorwaarden en richtlijnen erkend en aanbevolen door het Sovereign Wealth Fonds Instituut. Dit instituut houdt regelmatig voeling en onderzoekt de toepassing door landen. Aan landen als Noorwegen, Chili en Singapore zijn zeer hoge scores toegekend. In Suriname zullen wij streven naar professioneel en prudent beleggingsbeleid voor het SSFS. Dit ter ondersteuning van het huidige macrofinanciële beleid, maar ook opdat er meer welvaart en welzijn voor toekomstige generaties bereikt kan worden. De centrale bank verwelkomt daarom van harte de stap tot oprichting van het SSFS, aldus een bericht van de Centrale Bank van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!