Aanhoudende schaarste aan essentiële medicijnen

Het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) is de grootste geneesmiddelenimporteur en -distributeur van ons land. ‘Ondanks het bedrijf een bevoorrechte positie inneemt bij de import van medicijnen, kan het de markt niet voorzien. Het gevolg is dat levensbedreigende situaties ontstaan’, meldt een medische bron aan Dagblad Suriname. Op dit moment is volgens de bron een aantal essentiële medicijnen niet verkrijgbaar, waaronder Amikacine-injectie (voor ernstige infecties), Aminofylline-injectie (voor astma patiënten), Cyclofosfamide-injectie (voor bloedkankerpatiënten), Depo Provera-injectie (anticonceptie bekend als prikpil), Hypromellose-oogdruppels, Ijzerdextran-injectie (bij ijzergebrek), Fluoruracil (bij tumoren, waaronder kanker), Neostigmine-injectie (bij operaties) en Vitamine B12-injecties.
‘Frappant is dat het Staatsziekenfonds (SZF) gefaciliteerd is door de overheid, zodat het haar eigen apotheken kan voorzien. Dit houdt in dat het middels eigen importen zijn verzekerden ‘voldoende’ medicamenten kan garanderen. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat het de particuliere apotheken verboden is hun eigen medicamenten te importeren, dit in naam van de vrije handel. Of dient dit een ander doel?’, vertelt de bron. ‘Het zou de presidentiële commissie van drs. Sowma sieren zijn taakstelling serieuzer aan te pakken en ook de invoer van medicijnen in zijn totaliteit aan een grondig onderzoek te onderwerpen.’
‘Tevens is het zo dat zowel het BGVS als het SZF geen strobreed in de weg wordt gelegd als het om controle en toelatingseisen gaat bij de import van medicijnen. De particuliere sector, waartoe importeurs en apothekers behoren, kunnen de tergende weg die de overheid heeft uitgestippeld, niet langer tolereren. De zieke mens is de uiteindelijke grote verliezer en heeft in sommige gevallen reeds de hoogste prijs betaald. Het is triest dat medicijnen die bestemd zijn voor patiënten die lijden aan hoge bloeddruk, kanker en suikerziekte schaars zijn’, zegt de bron.
‘De vraag is hoe de regering denkt haar plan te zullen uitvoeren, waarin kinderen en gepensioneerden gratis zullen worden verzekerd. Wie zal de medicijnen kunnen garanderen, als het nu reeds een chaos is?’, aldus de bron.

error: Kopiëren mag niet!