VHP neemt leiding

In het centrum van de VHP lijkt deze partij de leiding te hebben genomen bij een persconferentie, waarbij de oppositie, met uitzondering van DOE, stelling neemt tegen de stand van zaken met betrekking van de beleving van de democratie en de rechtstaat en de financiële situatie. Interessant is deze persconferentie omdat nagenoeg tegelijkertijd melding wordt gemaakt in de media van een opiniepeiling, waaruit blijkt dat een niet onaanzienlijk deel van de geënquêteerden een toekomstig samengaan van de NDP en de VHP wel ziet zitten. De gestrande verloving van 2010 tussen deze twee partijen is bekend, evenals een beweerde druk vanuit de gelederen om een andere strategie te kiezen in 2015. De VHP is een partij met kader, maar wordt ook in verband gebracht met beheer van ministeries, die vaker in relatie werd gebracht met oneigenlijk gebruik van staatsmiddelen en corruptie. Een minister kon zelfs niet gered worden van een strafrechtelijke veroordeling. Ook van de NDP kan niet gezegd worden dat het uitblinkt in bestrijding van corruptie. De aanklachten in DNA waren zo talrijk de afgelopen maanden dat de telling niet kon worden bijgehouden. Intussen blijkt dat de monetaire reserve inclusief de goudreserve minder is geworden. Dat brengt ons terug naar beelden uit het eerste NDP-tijdperk in de democratische periode. Maar we zijn ervan overtuigd dat men zijn les heeft geleerd, of is men ziekelijk fatalistisch? Een combinatie NDP-VHP brengt kader samen en kan grootscheepse politieke verzoening betekenen, maar veel goeds in het kader van behoorlijk financieel bestuur en corruptie garandeert het nog niet, simpel vanwege de bewezen track record van beide partijen. Corruptie is de grootste vijand van de versnelde ontwikkelingen en creatie van welzijn in Suriname. Een politieke combinatie die op dat stuk vertrouwen geeft, kan het best Suriname vooruit stuwen. In elk geval heeft de NDP tot nu toe bewezen dat het in het geheel niet kan voldoen aan de verplichting in het algemeen om de corruptie in Suriname aan te pakken en in het bijzonder aan de belofte die de president deed om corruptie te bestrijden. De president zou al maanden het woord ‘corruptie’ niet in de mond hebben genomen.
De persconferentie van de VHP is het politieke spel dat nu anders gespeeld wordt tot 2015. Het optreden van de VHP in DNA, dat wel veranderd is, en daarbuiten moet in het kader van het politieke spel worden gezien. De partij heeft groeipotentie en kan niet stil blijven zitten. Met weinig electorale steun is ze immers niet interessant voor de NDP. De VHP moet kiezers beïnvloeden en daarbij zijn 2 partijen gebaat. De peilingen inzake de relatie NDP-VHP en de gepaard gaande vrijage zal verder een wig drijven in het NF en de jaloezie zal groeien bij de PL. De PL zal waarschijnlijk in aanloop naar 2015 verder strepen verliezen en daardoor steeds minder aantrekkelijk worden. En het is de VHP door de NDP vergeven dat zij scherp uit de bocht komt. Een ander verhaal is het met de NPS.
De persconferentie was niet mild tegenover de huidige regering. Helemaal mis heeft men het niet. De VHP-voorzitter vindt dat deze regering een falend beleid voert. Hij had het over een ontspoord beleid, dus een beleid dat eerst goed leek maar nu een andere wending heeft genomen. Het punt dat de voorzitter maakt, is met name met betrekking tot de rechtstaat en de democratie.
De rechtstaat is volgens de VHP-voorzitter behoorlijk aangetast. De punten die de voorzitter aanhaalde, zijn ook punten die in verband met de beleving van de ‘vrijheid’ in internationale rapporten worden genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanname van de Amnestiewet die in de rapporten van internationale watchdogs worden genoemd als aanleiding tot het typeren van Suriname als minder vrij. Nieuw is de mededeling dat de regering de rechterlijke macht heeft uitgehold en dat deze achteraf negatief wordt besproken. Opmerkelijk is dat de rechterlijke macht verder is uitgehold, hetgeen dus impliceert dat eerder de integriteit al uitgehold was. De criminaliteitsbestrijding is ook een punt van kritiek geweest. In DNA heeft de voorzitter in zijn hoedanigheid als DNA-lid vaker aangehaald dat Juspol geen nationaal veiligheidsplan kan presenteren. De voorzitter vindt dat het onveilig gevoel is toegenomen en zijn burgers bang om aangifte te doen. Dit is een vingerwijzing naar het vertrouwen van de politie. In DNA is ook heel vaak kritiek geuit over de verkeerde accenten van Juspol als het gaat om slachtofferzorg. Opmerkelijk is dat de meeste kritiek van de VHP-voorzitter zich richt op Juspol-gerelateerde aangelegenheden. Over zelfcensuur berichtten wij eerder hier. Opmerkelijk was ook de mededeling dat Suriname een verhoogd risico terroristisch land is geworden. Dat is een opmerkelijke mededeling die eerder niet in het openbaar op dit niveau was gedaan. De SPA-voorzitter zijn betoog richtte zich meer om het verkeerd omgaan met de staatsmiddelen.
De persconferentie is een moment in een traject naar 2015. Interessant is de wijze waarop de politieke partijen reageren op de uitspraken die worden gedaan. Deze uitspraken lichten een tipje van de sluier met betrekking tot de ontwikkelingen naar 2015.

error: Kopiëren mag niet!