‘Overheid gaat geen dammen bouwen op eigendomspercelen Weg naar Zee’

Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken (OW) had gisteren een duidelijke boodschap voor de bezitters van eigendomspercelen op Weg naar Zee. ‘De overheid gaat geen dammen opwerpen op eigendomsterreinen van burgers. Dan moeten ze zelf doen. Kijk maar hoe Armand van Alen het op zijn plantage te Rust en Werk heeft gedaan. Die zijn ondanks de vele regens droog. Ik ga liever eerst kijken naar de situatie op Latour en Pontbuiten’, zei Abrahams gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), waar er een speciale vergadering over wateroverlast werd gehouden. Assembleelid Chandrikapersad Santokhi sprong in en zei dat de minister zo’n uitspraak niet kan doen. ‘De minister kan dit niet zeggen. De regering is voor een ieder. De Staat moet elke Surinamer beschermen met goede maatregelen’, zei de VHP-topman.
Abrahams kondigde wel aan dat er een dijk komt van Leonsberg naar Weg naar Zee om de zee te weren. ‘Binnenkort komt er een openbare aanbesteding hiervoor. Maar de bouw van de dijk gaat zeker 7 tot 8 jaar duren’, zei de OW-minister. Dat er zeewater het land binnenkomt in het noorden, komt volgens Abrahams mede door de uitgifte van gronden voor verkavelingen door opeenvolgende regeringen. Hierdoor zijn ook grote delen van de parwa-bossen vernietigd. ‘Ik heb alle vergunningen voor verkavelingen op Noord stopgezet’, zei hij.
Een andere VHP’er, Mahinder Rathipal, die zelf ook uit het Weg naar Zee-gebied komt, zei aan de minister dat de dijk een lange termijn-plan is. ‘Wat gaat u doen tegen de acute situatie’, vroeg Rathipal. Abrahams verzekerde het college dat er vanuit OW gewerkt wordt aan oplossingen voor de acute situatie. ‘Er zijn machines gestuurd naar Weg naar Zee, die constant hun werk doen. Maar ze kunnen niet op elk moment overal ingezet worden. Ik zal niets aan het toeval overlaten om de problemen op te lossen. Dit is een calamiteit en zaken zullen via de vicepresident betaald worden hiervoor.’
Abrahams klaagde ook dat er vergunningen verleend zijn om in de hoofdlozingen van Weg naar Zee duikers te plaatsen. Dit bemoeilijkt ook het wegstromen van het water. De OW-minister deelde mee dat zijn ministerie geen vergunningen meer zal verlenen voor het plaatsen van duikers in hoofdlozingen. VHP- parlementariër Asiskumar Gajadien zei hierop dat het beleid was dat er op Leidingen geen vergunningen voor overlopen worden gegeven. ‘Laatst hebben op Leiding 9a en Leiding 8 twee personen binnen 3 dagen vergunningen gekregen om een overloop neer te zetten. Ik vraag de minister of deze vergunningen worden ingetrokken of blijven ze gehandhaafd? De minister moet ons geen anans’tori’s hier komen vertellen’, zei Gajadien. Op dit punt sprong DNA-voorzitter Jenny Simons in en zei dat Abrahams geen anans’tori’s vertelt.
Asha Gajadien-Bhagwat
 

error: Kopiëren mag niet!