Abrahams heeft meer middelen nodig voor OW

De minister van Openbare Werken, Ramon Abrahams, zegt meer middelen nodig te hebben om de infrastructuur in Suriname landelijk aan te pakken. Dit zei hij gisteren in DNA tijdens de openbare vergadering. Het parlement debatteerde gisteren uitvoerig over de ontstane situatie in vele gebieden van Suriname als gevolg van hevige regens. Abrahams zegt dat vele ontwateringswerken waarvoor het ministerie van Regionale Ontwikkeling verantwoordelijk is, overgeheveld moeten worden naar het ministerie van Openbare Werken, omdat op de begroting van het ministerie van RO geen budget zou zijn opgebracht om infrastructurele werkzaamheden uit te voeren. Bovendien zou het ministerie van Openbare Werken een veel ergere situatie hebben aangetroffen op het veld dan in eerste instantie gedacht was.
In zijn betoog maakte VHP-parlementariër Mahinder Rathipal de opmerking dat de OW-minister geen prioriteiten kon stellen wat betreft infrastructurele werken. ‘De minister vraagt wel naar meer middelen, maar ik vraag me af waarom hij het belangrijker acht om trottoirs en pleinen aan te leggen, terwijl er veel serieuzere dingen te doen zijn’, aldus Rathipal. De minister beloofde heel vroeg in zijn speech ervoor te zorgen dat de infrastructuur zal worden aangepakt. Hij gaf de hevige regens van de afgelopen periode de schuld van de huidige situatie in Suriname, waarbij grote delen van Suriname onder water zijn komen te liggen. De bewindsman heeft met de Meteorologische Dienst gesproken en concludeert dat de neerslag van de afgelopen dagen ongekend is. Er was volgens de minister een neerslag van bijna 200 millimeter in elk gebied dat nu onder water ligt, wat niet normaal is voor een korte periode.
‘We zijn vanaf vrijdag met man en macht bezig om de schade tot een minimum te beperken. Ik begrijp het ongemak dat de mensen ervaren momenteel, maar we zijn al drie dagen bezig en we timmeren hard aan de weg’, aldus Abrahams. Hij zegt dat ervoor gezorgd moet worden dat het water niet lang blijft zitten in de gebieden. Volgens Abrahams is in veel van de gebieden wel een goed afwateringssysteem. Zo stelde de minister dat het overtollige water aan de Keizerstraat in Paramaribo en het gebied rondom het Academisch Ziekenhuis heel snel was weggetrokken. Buurtbewoners spreken deze mededeling van de bewindsman tegen. Volgens hen heeft het zeker twee dagen geduurd voordat het water weggetrokken was. Abrahams zegt dat het grootste probleem van Paramaribo in het noorden ligt waar gebieden nog steeds onder water liggen. Volgens hem zijn intussen genoeg pompen in werking gezet, om het water te laten afvoeren.
De OW-minister zegt dat het ministerie constant bezig is werk wat de vorige regering heeft achtergelaten, in te halen. Zo zouden belangrijke trenzen en lozingen meer dan tien tot twintig jaren niet zijn opgehaald. Het ministerie is volgens Abrahams bezig extra kanalen te graven in gebieden waar het nodig is. Ook worden smalle kanalen verbreed, zodat het overtollig water sneller weg kan. ‘We weten waarmee we bezig zijn. Het is niet iets dat we binnen 1 of 2 dagen gedaan zullen krijgen, maar we werken’, aldus Abrahams.
Ten aanzien van het district Commewijne zou alleen het militair project onder water komen te liggen. Dit zou te wijten zijn aan de lage percelen waarop de woningen zijn neergezet. Voor de rest zouden de overige lozingen en sluizen wel helemaal in orde zijn volgens de minister. Ten aanzien van Para zouden de kreken die het water moeten afvoeren naar de rivier, jarenlang niet zijn opgehaald waardoor ze zijn verstopt. Die zouden inmiddels wel zijn opgehaald.
Ten aanzien van het Cottica-gebied heeft de minister gezegd dat de overstroming meer een natuurprobleem is, waarbij de oplossing is om de dorpen naar hoger gelegen gebieden te verplaatsen. Abrahams deelde het parlement ook mee dat het ministerie van Openbare Werken vaak werk moet uitvoeren dat eigenlijk gedaan zou moeten worden door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Echter door het ontbreken van een budget kan dit niet gedaan worden.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!