Tijdens grote regentijd alertheid geboden

Tijdens grote regentijd alertheid gebodenDe Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) betuigt haar medeleven met de landgenoten die getroffen zijn door overstroming en andere vormen van wateroverlast, als gevolg van de aanhoudende regens. Het is gebleken dat vooral in het district Marowijne vele landgenoten enorme schade hebben geleden en dat evacuatie noodzakelijk was. Ook groente-  en veeboeren zijn niet gespaard door de grote neerslag. De partij DOE doet een dringend beroep op alle burgers om uit solidariteit zoveel mogelijk hulp te bieden aan anderen die te lijden hebben aan de wateroverlast.
‘Op de overheid wordt een dringend beroep gedaan om op korte termijn middels een crashprogramma al het nodige te doen om de noden van het volk zo snel mogelijk te lenigen en er voor zorg te dragen dat het leven van alle dag zo gauw mogelijk weer voortgang kan hebben. ‘We denken vooral aan de schoolgaanden, die op dit moment geen onderwijs kunnen genieten. Aan andere actoren uit de samenleving, zoals districtscommissarissen en hun medewerkers, sluiswachters en maatschappelijke organisaties, maar ook de individuele burgers wordt gevraagd een proactieve houding aan de dag te leggen. Dit kan door te brainstormen over deze issue en het aandragen van oplossingsmodellen, waardoor overlast in de toekomst tot een minimum beperkt kan blijven.’
Aangezien de grote regentijd een jaarlijks terugkerend feit is en de meteorologische dienst vrij betrouwbare voorspellingen doet, geeft de DOE partij de regering tenslotte het advies om in de toekomst enkele preventieve maatregelen te nemen. Hierdoor  kan de samenleving veel ellende worden bespaard.

error: Kopiëren mag niet!