Opa krijgt gecombineerde straf in zedenmisdrijfzaak

Kantonrechter Sieglien Wijnhard veroordeelde Eduard D. tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar.
Tegen de verdachte had het Openbaar Ministerie 9 jaar cel geëist. De vervolging achtte seksueel misbruik van de kleinzoon wettig en overtuigend bewezen. Dit zou de verdachte volgens de vervolging gedaan hebben tijdens afwezigheid van de oma. Volgens de vervolging had de verdachte zich op twee momenten aan de jongen vergrepen. De eerste keer was het niet gelukt. De twee keer misbruikte de opa hem in het toilet. De oma van de jongen was aan de Franse kant. Zij was er naar toe om haar uitkering te ontvangen. Toen zij terugkeerde, vertelde de jongen dat opa hem had misbruikt. De oma mishandelde de verdachte zodanig met een bijl dat hij in het ziekenhuis belandde. De officier van justitie, Astrid Niamat, achtte met de verklaringen van het slachtoffer en de oma en het ondersteunend geneeskundig rapport wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan verkrachting. De verdachte had geweld aangewend tijdens het misbruiken.
Advocaat Lesley Rodgers reageerde geschokt op de eis. De verdediging kon zich niet terugvinden in de gedachtegang van de vervolging. Volgens de raadsman waren de verklaringen van de jongen en van de oma tegenstrijdig. De jongen gaf aan dat toen zijn oma thuis arriveerde hij gelijk zijn relaas had gedaan. De oma verklaarde echter dat zij eerst mishandeld was door de verdachte voordat de jongen vertelde wat hem was overkomen. Ook het geneeskundig rapport is volgens de raadsman niet bevestigend. De verdediging verzocht de kantonrechter om de twijfels in het voordeel van zijn cliënt te spreken en hem van de gehele tenlastelegging vrij te spreken. De verdachte bleef ontkennen.
Uiteindelijk ging de magistraat mee met het voorstel van de advocaat. Zij achtte ontucht wel bewezen en legde daarvoor de verdachte een gecombineerde straf op. De uitspraak was van dien aard dat de verdachte onmiddellijk in vrijheid werd gesteld.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!