Per 1 oktober verbrede en verbeterde aanpak project Naschoolse Opvang

Parlementariër Melvin Bouva (NDP), voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) in De Nationale Assemblee (DNA), vindt het belangrijk dat de Naschoolse Opvang zoals dat is gestart, verbeterd wordt. ‘De Naschoolse Opvang moet voortgezet worden, zodat meer kinderen in ons land gaan profiteren van het doel, de bedoeling en de inspanning van het project.’
De vaste commissie heeft zich gisteren uren gebogen over de Naschoolse Opvang. Bouva verklapt dat ernaar toe wordt gewerkt dat het project op zekere hoogte wordt overgenomen door het Minov om gezamenlijk met de ministeries van Sport en Jeugdzaken, Defensie, Financiën, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Justitie en Politie ervoor te zorgen dat er een integrale aanpak komt, waarbij alle aspecten aan de orde komen.  Echter zullen Minov en het ministerie van Financiën een centrale rol vervullen.
Bouva geeft aan dat per 1 oktober  er een verbrede en verbeterde aanpak zal zijn van het project. Dat houdt in dat het Minov ten aanzien van het vakinhoudelijke met de eerdergenoemde ministeries een vernieuwde en verbeterde benadering zal hanteren. Een ander belangrijk aspect dat aan de orde is gekomen, is dat wat betreft de betaling en de waardering van leerkrachten in het geheel geen misstanden zullen voorkomen. De NDP’er verwacht geen onnodige stagnaties meer, zodat de uitbetaling aan leveranciers en leerkrachten op tijd zal geschieden en gegarandeerd is.

error: Kopiëren mag niet!