‘Wij storen ons echt niet aan Somohardjo’

Wij storen ons echt niet aan Somohardjo‘Wij storen ons echt niet aan Somohardjo. Laat hij zaken binnen zijn eigen partij goed gaan ordenen’, geeft Abop-topper Marinus Bee onomwonden te kennen aan Dagblad Suriname. Onlangs is door Somohardjo aangegeven dat zijn partij, de Pertjajah Luhur (PL), geen quorum zal verlenen in het parlement aan de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Alice Amafo, die uit de gelederen van de Abop afkomstig is. ‘Somohardjo vergeet dat hij alleen 6 zetels heeft in het parlement’, reageert Bee. Volgens hem is het een groot en ingewikkeld raadsel op welke wijze Somohardjo het bovenstaande zal kunnen realiseren. ‘Dat is toch onmogelijk? Weet Somohardjo niet dat er geen vergaderingen worden uitgeschreven door Amafo, maar door de parlementsvoorzitter?’, vraagt hij. De Abop-politicus stelt duidelijk dat de coalitie 32 zetels heeft in het parlement.
Bee ontkent het gerucht dat Amafo toppers op het ministerie die gelieerd zijn aan de PL zal muteren of ontheffen. ‘Het is niet de minister die mensen muteert of ontheft. Het is de regering die dat doet met toestemming van de raad van ministers.’ Bee voegt er ook aan toe dat Somohardjo het niet kan vatten dat een andere partij het beheer heeft over het ministerie van Sozavo waar ze jaren de scepter hebben gezwaaid. ‘Het is niet in goede aarde gevallen bij de PL.’ Bee benadrukt dat Somohardjo nog steeds met het idee rondloopt dat Sozavo hem toebehoort.
De Abop-topper meent te weten dat een ander ministerie waar de PL het voor het zeggen had, vlak voor de verkiezingen bereidverklaringen heeft afgegeven aan burgers. ‘Toen had niemand problemen, Somohardjo ook niet. In Albina is het ook gebeurd, waar kernen van de PL twee dagen voor de verkiezingen bereidverklaringen zijn komen afgeven.’
Dagblad Suriname maakte contact met het PL-assembleelid Hendrik Sakimin betreffende de kwestie. Hij gaf te kennen dat slechts de voorzitter enig commentaar kan geven. ‘Er is nu een eenrichtingsverkeer.’ Volgens hem is het stilzwijgen aan de assembleeleden van de PL opgelegd vanwege het feit dat de structuren van de PL gisteravond in vergadering bijeen zouden komen om een evaluatie te plegen omtrent deze materie.
Een beweging van Abop Commewijne heeft gisteren te Tamanredjo in het district Commewijne een vergadering belegd. Deze beweging wordt geleid door oud-PL’ers. Onder andere Jerrel Moediwirjo, coördinator Sociale Zaken Commewijne, en Poniran Somohardjo, een neef van PL-voorzitter Paul Somohardjo, hebben zitting hierin. Beiden vinden dat de PL geen ontwikkeling heeft gebracht in haar politieke haard Commewijne. Daarom willen ze nu met de Abop proberen ontwikkeling te brengen in dit district. Vernomen wordt dat de partij van Ronnie Brunswijk bij de verkiezingen in 2015 ook in Commewijne met een kandidatenlijst zal komen. Modiwirjo en Poniran Somohardjo zullen mogelijk de trekkers worden. Dat de beweging met dokterskaarten PL’ers probeert over te halen naar de Abop, wordt ontkend. ‘Een ieder die volgens de regels in aanmerking moet komen voor een dokterskaart via Sozavo, zal dat krijgen.’
Asha Gajadien- Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!