Alcoholgebruik voor de winkel of supermarkt verboden

Het gebruik van alcoholhoudende drank in het openbaar is verboden bij wet. Maar het is door de jaren heen een normaal beeld geworden dat mensen op straat of voor een winkel alcohol drinken. Het gebruik van alcohol in het openbaar wordt door de overheid gedoogd. Dagblad Suriname vroeg aan de districtscommissaris van Wanica, Rawien Jiawan, of hij van plan is het gedoogbeleid voort te zetten of dat hij daadwerkelijk gaat optreden tegen mensen die overlast veroorzaken na alcoholmisbruik in het openbaar. De dc maakte duidelijk dat mensen geen alcohol mogen drinken voor winkels en supermarkten. ‘Daarvoor heeft de overheid speciale gelegenheden gecreëerd, wat we in de volksmond een bar noemen. Het is bovendien ook een erge  vorm van oneerlijke concurrentie. De barhouder betaalt specifieke belasting voor zijn vergunning om alcoholische drank aan de man te mogen brengen zodat die ook ter plaatse gedronken mag worden. Echter vormt dit voor de doorsnee burger geen probleem.’ De winkelier verkoopt zijn product aan de consument en heeft er verder totaal geen moeite mee als men deze, zij het alleen of in groepsverband, drinkt, daar geen enkele autoriteit optreedt. Jiawan zegt dat de politie de plicht heeft het natraject te doen.
De politie heeft duidelijke instructies gehad om in de avonduren op te treden tegen overtreders. ‘We waren laatst in een vergadering met de minister van Handel & Industrie, Raymond Sapoen, de stadspolitiecommandant, inspecteur Rabindrenath Birdja, districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Zuidwest, parlementariër Melvin Bouva en Rudie Balak van de winkeliersvereniging. In deze vergadering hebben we afgedwongen dat er voor winkels geen alcohol gedronken mag worden. De politie heeft de boodschap begrepen en is nu bezig hiertegen op te treden. Echter is het probleem van de politie dat men, vooral in de avonduren, weinig voertuigen ter beschikking heeft. Een voertuig moet de politie te allen tijde gereed houden voor calamiteiten en het andere voertuig is heel vaak op patrouille. We kunnen de politie niet kwalijk nemen dat ze niet overal kan zijn, de ressorten zijn groot”, benadrukt de dc.
Op de vraag welke maatregelen de politie kan treffen tegen de winkelier of supermarkthouder zegt Jiawan dat ze de zaak mogen sluiten. Niet de mensen die alcohol drinken voor de winkels zijn aansprakelijk, maar de winkelier. ‘Op basis van orde, rust en veiligheid mag daar niet als een bargelegenheid gebruikt worden’, zei Jiawan. Als men dat toch doet, zal de dc direct overgaan tot het treffen van maatregelen, zoals sluiten van de betreffende winkel of supermarkt.
Over de winkelsluiting om elf uur in de avond is de DC best wel tevreden. “Af en toe houd ik mijn eigen surveillances en ik constateer dat de winkels wel gesloten zijn. Welk goed huishouden gaat na elf uur ‘s avonds nog inkopen doen, vraagt de DC zich af. Gaat u uw vrouw na elf uur in de avond huishoudelijk inkopen laten doen in een supermarkt, neen toch! Op de vraag of hij vindt dat de winkelsluitingswet werkt, meent Jiawan dat de bewustwording al op gang begint te komen. “Hier en daar hebben we harde maatregelen getroffen en het gaat als een lopend vuurtje”. De winkelier of supermarktexploitant kan bij overtreding van de wet een berisping krijgen of de autoriteiten kunnen overgaan tot sluiting. “Wanneer ze zien dat hun vergunning wordt ingetrokken,  gelooft u mij maar, zeven dagen geen inkomsten en dan nog de huur die ze moeten betalen; dat zal enorm hard aankomen. Inmiddels zijn een aantal winkeliers in het district Wanica aangesproken en af en toe stuur ik wat mannen (vrijwillig) in de avonduren om de winkeliers te controleren. We moeten niet te agressief op ze afgaan, in een maatschappelijke functie moet men zaken kunnen overwegen en de mensen de gelegenheid geven om te verbeteren. Iets wat scheef is gegroeid moet je niet revolutionair gaan aanpakken, maar incrementeel gedragsverandering stimuleren, zegt Jiawan.

error: Kopiëren mag niet!