Nationaal Bureau Genderbeleid geeft extra tintje aan Moederdag

Het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG) verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, is belast met de uitvoering van het eerdergenoemd beleid. Het Bureau richt zich middels activiteiten en ondersteuning van activiteiten van derden op het bereiken van gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen in Suriname. Vorig jaar heeft het NBG bij de herdenking van Vaderdag bij wijze van experiment aan alle mannen van Binnenlandse Zaken die werkzaam zijn op het Hoofdkantoor, een felicitatiekaart uitgereikt en een 5-tal vaders in de gelegenheid gesteld de gemeenschap te vertellen hoe zij het  vaderschap ervaren. ‘Moederdag zal gegeven de rollen en taken die vrouwen in de maatschappij vervullen, nooit onopgemerkt voorbijgaan. Het maakt niet uit of je nou een biologische, stief- of pleegmoeder bent. Wij weten immers dat ons land krioelt van vrouwen die kinderen opvoeden en groot brengen zonder zelf gebaard te hebben. De beleving van deze dag is dan ook voor een ieder verschillend.’
Dit jaar zal bij de herdenking van Moederdag het experiment voortgezet worden met een bijzonder tintje. Medewerkers van het NBG hebben enkele dagen terug  vol ijver, liefde en toewijding gewerkt aan  het ontwerpen van een speciale Moederdagkaart met een uit het hart gegrepen gedicht voor de vrouwen van Suriname.
 
Kijk en leest mee …
Moederdag
In het lichaam van de vrouw begint het leven
Dat aan elk menselijk wezen is gegeven;
Daar heeft iedere jongen of meisje dezelfde
Ontwikkelingskans.
Is er ook in deze maatschappij daarin balans?
Vandaag gedenken wij, dat u zonen en dochters
Hebt opgevoed,
Tot man en vrouw voor dit land, en dat nog
Steeds doet.
Dank u, vrouwen van Suriname,
Voor uw tot nog toe geleverde bijdrage.
Streef in uw opvoeding naar gelijkwaardigheid
Tussen jongens en meisjes voor altijd!!

error: Kopiëren mag niet!