Santokhi: ‘Beschikking Sasur moet worden ingetrokken’

‘De beschikking van Sasur moet worden ingetrokken als nu blijkt dat Sasur een onding is geworden. De wet biedt voldoende mogelijkheden om de beschikking van Sasur in te trekken als ze in strijd handelt met het beleid van muziekauteursrechten.’ Dat zegt ex-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, in gesprek met Dagblad Suriname. Hij zegt dat bij zijn aantreden als minister, de vorige minister van Justitie en Politie reeds had beslist Sasur aan te wijzen als bemiddelingsbureau. ‘Wij besloten om dit beleid te continueren, alleen moest er een instituut komen dat controle kon uitoefenen op Sasur. Er werd een commissie van toezicht geïnstalleerd met verregaande taken zodat controle kon worden uitgeoefend op Sasur. Ook werden de bestaande wetten aangepast zodat de werkzaamheden van Sasur transparanter werden’, aldus Santokhi. Hij zegt dat de wetten voldoende mogelijkheid bieden om zowel de beschikking van Sasur in te trekken als de commissie van toezicht te vervangen indien blijkt dat ze niet juist functioneren.
Onder de vorige regering had de toenmalige vicepresident Ramdien Sardjoe reeds opdracht gegeven om beleid te maken over muziekauteursrechten. ‘Er is toen een beleidsnota ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie, waarachter elke doelgroep stond die te maken had met muziekauteursrechten’, zegt de ex-minister verder. De beleidsnota werd bij de raad van ministers gepresenteerd, goedgekeurd en uiteindelijk werd het beleid ook nog uitgevoerd. Santokhi zegt dat hij vaker de opdracht heeft gegeven om Sasur te onderzoeken en het bemiddelingsbureau erop heeft gewezen dat zijn werkwijze niet correct was. Één van de wetten omtrent auteursrechten bepaalt dat als partijen niet eens zijn met de tarieven, er via de rechter bemiddeld kon worden. Het was uiteindelijk altijd Sasur die gretig gebruik maakte van deze wetten om naar de rechter te stappen, waardoor er uiteindelijk vonnissen werden gewezen tegen de verschillende groepen die betrokken zijn rondom het beleid van muziekauteursrechten. ‘En als de rechter eenmaal een vonnis heeft gewezen, dien je dat te respecteren en dat na te leven. Dat is één van de basisprincipes van een rechtstaat.’
Inmiddels is er al drie jaren een andere regering die nog steeds geen standpunt kan innemen over het beleid dat uitgevoerd moet worden. ‘Het ministerie van Justitie en Politie moet de beschikking van Sasur intrekken, omdat de wet de mogelijkheden wel biedt. Het ministerie moet wel erop letten dat als de beschikking ingetrokken wordt, het niet rommelig aan toe gaat, anders is de kans groot dat de rechter de Staat terugfluit.’ Santokhi zegt dat de rechter de intrekking van de beschikking van Sasur toetst op de beginselen van behoorlijk bestuur en als zaken niet goed geformuleerd worden, de rechter uiteindelijk de Staat aangeeft dat ze haar huiswerk niet goed heeft gemaakt. ‘In deze moet de Staat haar huiswerk goed maken. De minister moet de beschikking intrekken, maar ook goed formuleren wat de reden is’, aldus Santokhi.
De ex-bewindsman zegt dat hij nog steeds staat achter muziekauteursrechten, omdat dit onderdeel is van het beleid rondom intellectuele eigendom. De ex-minister zou zijn gestart met het maken van beleid reeds bij zijn aantreden. Hij zou alle doelgroepen hebben uitgenodigd om te participeren, echter hadden de doelgroepen aangegeven niet achter het beleid te staan. Er is toen uiteindelijk aan de verschillende doelgroepen uitgelegd dat Suriname partner is van verschillende internationale verdragen en daarom ook de wet over muziekauteursrechten nationaal goed geregeld moest worden. Nadat er wetten werden aangepast en een beleidsnota werd ingevoerd, konden partijen elkaar vinden. De ex-minister zegt tot besluit dat Sasur geen middelen mag ophalen bij begrafenissen, kinderfeestjes en andere niet-commerciële activiteiten. ‘Sasur is alleen bevoegd om te bemiddelen in muziekauteursrechten die commercieel gebruikt worden en dit staat in de wet’, aldus Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!