Ronny Asabina: ‘Evaluatie 12-urige shift Iamgold duurt te lang’

‘De regering draalt met de evaluatie van de 12-urige werkdag bij Iamgold en  wil bewust nog geen standpunt innemen.’  Het assembleelid Ronny Asabina wijst erop dat in principe de 8-urige shift verruimd is met 4 uren overwerk.  Hij wijst erop dat het bedrijf  hierdoor  de ruimte heeft gehad om een groot deel van de inkomsten van de arbeiders te koppelen aan de 4 uren overwerk en niet aan de 8-urige shift. Het gevolg is dat het weinige aan basisloon wel hetzelfde blijft, maar de extra  inkomsten die gekoppeld zijn aan het overwerk en het salaris, zullen afnemen als de 12-urige werkdag wordt afgeschaft. Dit zal gevolgen hebben voor het inkomen van de arbeiders.
‘Het overwerk is gelijk of zelfs  veel meer dan het basisloon.  De directie van Iamgold heeft willens en wetens de arbeiders gebonden aan 12 uur.’ Asabina zegt de regering telkenmale te hebben gevraagd te onderzoeken hoe de werktijden van arbeiders in de Iamgold-mijnoperaties en elders in de wereld geregeld zijn. ‘Het antwoord van regeringszijde blijft uit. De regering traineert deze zaak bewust’, zegt Asabina.
Asabina zegt dat dezelfde situatie gespeeld heeft bij het Korps Politie Suriname. Een belangrijk deel van het salaris van de politie wordt opgebouwd uit verdiensten van de overuren. ‘Toen de voormalige minister van Juspol de overuren terugdraaide, ontstond ook deining in het korps. De gewezen minister had geen keus dan de maatregel terug te draaien. Volgende week moet voor het bedrijf Iamgold en de arbeiders definitief vaststaan wat het standpunt van de regering in deze is.’

error: Kopiëren mag niet!