Kwade daad man afgestraft met twee jaar

‘Men probeert huiselijk geweld de kop in te drukken. Dit leidt ertoe dat gezinnen kapot gaan. Ik wijk daarom af van het strafvoorstel en leg Anandkoemar Orie een straf op van twee jaar met aftrek.’ Aan Orie werden samen drie feiten verweten. Op 6 september 2012 deed zijn vrouw aangifte bij de politie ter zake mishandeling. De aanleiding van de mishandeling was dat Orie zijn vrouw beschuldigde van overspel met zijn broer en vader. Hij sloeg zijn vrouw op de bewuste dag in het gezicht en alsof dit niet genoeg was, kneep hij haar keel dicht. De verdachte erkent dit feit. Echter ontkent hij de vrouw met de dood te hebben bedreigd.
De verdachte had ook zijn kind meegenomen op de brommer met de aanzegging dat hij samen met dat kind van de Bosjebrug zou springen. Op 8 oktober 2012 verkeerde Orie weer onder invloed van alcohol en drugs. Hij ging wederom over tot op beestachtige wijze mishandelen van de vrouw, waarbij hij haar kaalschoor. De magistraat merkte op dat de verdachte de trots van de vrouw had weggenomen, alleen met de bedoeling haar te krenken.
De openbare aanklager, Nirmala Maikoe, had anderhalf jaar gevorderd tegen Orie. De magistraat achtte de feiten zeer ernstig. Zij week af van de eis en veroordeelde Orie tot twee jaar.
Saskia Bandhan         

error: Kopiëren mag niet!