Lage prijzen van groente doet landbouwers de das om

De prijzen van de verschillende groentesoorten zijn nog steeds laag in vergelijking met het voorgaande jaar. Harrypersad Bodhitewarie, voorzitter van Agras, meent dat de prijzen niet echt laag zijn. Volgens hem zijn de prijzen redelijk. De voor de consument gunstige prijzen hebben deels te maken met het feit dat meer mensen aan landbouw doen. De grote werkloosheid die er thans in het land heerst, heeft volgens Bodhitewarie gemaakt dat mensen een bestaan zijn gaan zoeken in de klein  landbouw.
Aan de andere kant is de consumenten ook bewuster geworden. De grote Chinese supermarkten, die steeds in aantal groeien, bieden gelegenheid om groente van de kleine man te verkopen, hierdoor is het aanbod van groente groter geworden.
Mede door het slecht beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij blijven de prijzen van groente aan de lage kant. Er kan niet optimaal worden geëxporteerd naar het buitenland, omdat de vluchtroutes niet goed geregeld zijn. Er zijn ook geen vastgestelde tarieven om te kunnen exporteren. Er wordt niet gezocht naar nieuwe afzetmarkten en de benodigde gelden worden niet vrijgemaakt om de landbouw een boost te geven.
Het is niet aantrekkelijk meer voor de groot- en middenstands landbouwers om te blijven planten, terwijl de opbrengst heel laag is. Deze landbouwers zoeken hun heil dan ook in andere sectoren.

error: Kopiëren mag niet!