Communicatie strategie voor landdegradatie en duurzaam landbeheer

CommunicatieHet Directoraat Milieu heeft de managing director van STAS International, Karin Refos, aangetrokken om in de komende 5 maanden een communicatie strategie te formuleren voor landdegradatie en duurzaam landbeheer. In verband hiermee is er op 4 april j.l. een overeenkomst ondertekend door de Directeur Milieu, Henna Uiterloo, en Karin Refos. Het formuleren van deze communicatie strategie heeft als doel de nationale milieubewustzijn en kennis over landdegradatie en duurzaam landbeheer onder de doelgroepen te verhogen en de samenwerking tussen de relevante ministeries en instanties te bevorderen.
Deze opdracht geeft invulling aan de milieubeleidsmaatregel ‘Duurzaam Landbeheer’ van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Het beleid voor duurzaam landbeheer richt zich voornamelijk op het strategisch aanpakken en voorkomen van landdegradatie waarbij het bio-fysisch milieu aangetast wordt als gevolg van menselijke activiteiten.

error: Kopiëren mag niet!