Bouva wil investeringen in Koela

Bouva wilt hardere investeringen in KOELAMegacombinatie-parlementariër Melvin Bouva wil dat er harder wordt geïnvesteerd in het jongensopvangcentrum Koela in Pontbuiten. Dat zegt hij in een interview met Dagblad Suriname. Hoewel er reeds een bedrag van SRD 150.000 is geïnvesteerd in Koela door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt volgens Bouva niet optimaal gebruik gemaakt van de capaciteit van Koela. ‘Koela is nou juist de instelling waar je optimaal moet investeren en hard moet investeren waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit. Er zijn momenteel maar twee tot drie jongens in het opvangcentrum opgevangen, terwijl de capaciteit ervan tussen de 25 en 30 jongens is’, meent Bouva. Hij zegt dat de behoefte om meer moeilijk opvoedbare kinderen onder het jongensopvangcentrum te brengen heel erg groot is.
De investeringen die in het centrum moeten worden gepleegd variëren van het renoveren van het centrum, het aannemen van personeel, het aanwerven van specialistische begeleiding tot het aankopen van de nodige middelen, zegt Bouva verder. Hij kent een dringende en ernstige case van een twaalfjarige jongen die onhandelbaar blijkt te zijn. Deze jongen heeft zijn moeder tot bloedens toe op het hoofd geslagen. Hoewel hij in eerste instantie door de politie aangehouden was, heeft het parket hem uiteindelijk toch laten gaan, omdat werd geconstateerd dat de psychische toestand van de jongen zodanig is dat hij niet kon worden opgesloten, maar onder psychische begeleiding moest naar de bestaande instellingen. De jongen zou uiteindelijk zijn ondergebracht bij de Stichting voor het Kind, waar hij zich ook niet heeft kunnen handhaven. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en misbruik van een jongen. ‘Deze jongen heeft duidelijk zware begeleiding nodig, niemand maar dan ook niemand kan hem aan en Koela zou heel erg geschikt zijn voor deze jongen. Het opvangcentrum biedt onderdak aan de meest moeilijk opvoedbare en onhandelbare kinderen. Kinderen die niet door ouders kunnen worden opgevangen, door leerkrachten op scholen, maar ook door de bestaande zorginstellingen, moeten hier ondergebracht worden’, vindt Bouva. Indien het Sozavo via de regering ervoor kan zorgen dat de investeringen worden gedaan, kan gerust een groep van maximaal 30 jongens in het centrum ondergebracht worden. De NDP’er hoopt dat zijn oproep wordt gehoord. Bouva pleit al jaren voor een kwalitatief opvangcentrum voor onhandelbare kinderen. Reeds als jeugdparlementariër constateerde hij tijdens zijn veldwerk in moeilijke buurten dat er een grote behoefte is aan zo een centrum. Tijdens de begrotingsbehandeling vorige jaar heeft hij ook steeds gehamerd op investeringen in het centrum. Na de eerste investering van een bedrag van SRD 150.000 in het centrum is er daarna niets meer ondernomen, waardoor het centrum in een vervallen staat is gaan verkeren. Bouva zegt dat het centrum een tweede kans is voor de moeilijke jongens. Ze kunnen hier op het rechte pad worden gebracht, waarna ze weer naar school kunnen gaan en toch nog kunnen zorgen voor een goede toekomst voor zichzelf.

error: Kopiëren mag niet!