Cassavefabriek koopt alleen bij gecertificeerde planters

Cassavefabriek koopt alleen bij gecertificeerde plantersOngeveer 85 participanten voor de training “Cassave aanplant” in het district Para, hebben in het afgelopen weekend hun certificaat ontvangen. Zij hebben de training vanuit het Directoraat Landbouw van het ministerie van LVV met succes afgerond. Volgens Robert Power, aandeelhouder van de cassavefabriek Innovatie Agro Processing Industries NV (IAP), zal er alleen van gecertificeerde ondernemers cassave worden opgekocht.
Landelijk zijn er 743 kleine ondernemers getraind om cassave, bestemd voor de cassavefabriek te planten. Volgens onderdirecteur van het Directoraat Landbouw van het ministerie van LVV, Soerish Algoe, moet de cassave volgens plantprotocollen worden verbouwd. Planters worden daarin getraind en begeleid door het Directoraat Landbouw. Deze protocollen zijn van belang om ziekten en plagen te voorkomen bij de productie. Verder moet het product van de fabriek ook van hoge kwaliteit zijn voor fabriekscertificatie en voedselveiligheid.
Ondernemers moeten produceren volgens de vereisten en standaarden van de fabriek. Algoe zegt dat het belangrijk is voor de ondernemers om te weten dat plantmateriaal, werkvariëteit, de hoeveelheid van cassaveopkoop en de afnemersprijs niet voor de rekening is van het ministerie van LVV, maar van IAP. Training en begeleiding zijn in deze de verantwoordelijkheden van het ministerie. Het ministerie van LVV zal kijken hoeveel van de getrainde ondernemers daadwerkelijk een contract tekenen met IAP en daarna een evaluatie doen. Indien de behoefte bestaat, zullen er meerdere trainingen volgen.
IAP werd op 19 december geopend. Volgens Power zullen de machines in juni beginnen te draaien, wanneer de eerste oogst van de gecertificeerde planters in het Inheemse dorp Matta binnen is. Intussen is een variëteit plantmateriaal geïmporteerd, die eerst door de fabriek uitgeprobeerd zal worden op kwaliteitswaarde. Daarna zal die afgeleverd worden aan ondernemers, zodat zij een grotere productie hebben op het zelfde areaal, waarop zij eerder met andere stokken hebben geplant. Intussen mogen gecertificeerde planters andere variëteiten witte cassave planten, zegt Power.

error: Kopiëren mag niet!