Eerste masteropleiding Spaans in Suriname

De “Institute for Graduate Studies and Research”(IGSR) start in november 2013 met een Master-opleiding Spaans. Minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) praat over een mijlpaal. Het is de eerste masteropleiding Spaans in Suriname. In een driedaagse workshop is breedvoerig gediscussieerd en gewerkt aan de eindtermen en het curriculum. Docenten uit Cuba en Columbia en Surinaamse deskundigen van verschillende taalgroepen hebben hun bijdrage geleverd. Er is in de breedte en diepte gekeken naar de nieuw op te starten opleiding, omdat die hetzelfde niveau moet hebben als de masteropleiding Spaans van buitenlandse universiteiten.
Gezien de internationale ontwikkelingen is Surinaams genoodzaakt om kennis te dragen van meerdere vreemde talen. Spaans kan internationaal beschouwd worden als tweede taal. Suriname heeft diverse verdragen gesloten met Latijns-Amerikaanse landen en vormen wij met die landen belangrijke samenwerkingsverbanden. Het zijn landen die overwegend Spaans spreken en is kennis van hun taal van eminent belang. Hierdoor raken wij uit een sfeer van isolement. De opleiding zal volgens minister Sitaldin leiden tot een verdieping en verrijking in de cultuur en geschiedenis van die landen. Tevens moet de opleiding gezien worden in het kader van de komende ontwikkelingen in het vreemdetalenonderwijs in Suriname.
De opleiding duurt 2 jaar. Dertien studenten met een MO-B Spaans zullen de opleiding volgen. Na afronding van deze materopleiding zal het Instituut voor de Opleiding van Lerearen(IOL) een aanvang kunnen maken met de opleiding MO-B Spaans.

error: Kopiëren mag niet!