VCS-voorzitter Ramlakhan ziet balk in eigen ogen niet

Met verwijzing naar een artikel waarbij de voorzitter van de Vereniging van Casinohouders beweert dat de Nationale Loterij de gemeenschap in de kou heeft gelaten inzake de perikelen rond Straatcode Loterij moge het volgende dienen. In het artikel wordt verwezen naar de resolutie van 27 maart 1997. “De trekking geschiedt ten kantore van het landsbedrijf De Nationale Loterij Suriname en op de wijze als door de directeur van voornoemd bedrijf zal worden vastgesteld”, luidt artikel D sub 1 van de betreffende resolutie. Met toestemming van de NLS-directeur kan de trekking op een andere plek gehouden worden. Met deze resolutie in gedachte heeft Suribet in 2012 zonder dat de Nationale Loterij was geconsulteerd, een resolutie in handen gekregen om de trekkingen te houden aan de Domineestraat. De president-commissaris trok gelijk aan de bel middels een brief naar de minister van Justitie en Politie. Deze resolutie werd ingetrokken en door tot nog toe onverklaarbare redenen en of handelingen die neigen naar manipulaties, teruggegeven. Niet te vergeten dat Suribetting waar  de heer Ramlakhan ook banden mee heeft,  trekkingen houdt waar de Nationale loterij niet bij aanwezig is.
Voor alle duidelijkheid wordt hierbij aangegeven dat de vergunning hiertoe niet voldoet aan de regels van de wet. Overigens is met de politie afgesproken dat ook zij niet bij de trekking aanwezig zouden zijn, hoe verdacht lijkt het ons dat ze toch aanwezig zijn, dat misschien van enveloppen die af en toe afgegeven worden. Heer Ramlakhan waar blijft uw mening hierover?
De Nationale Loterij is de instantie die advies uitbrengt als een bedrijf legitiem is bevonden voor het organiseren van kansspelen. De vergunningsaanvraag van “Take a Chance Loterij” bleek loterijtechnisch geen onregelmatigheden te hebben. Intussen hebben we een schrijven doen uitgaan waarin staat aangegeven dat  de software 30 minuten voor de trekking moet worden afgestaan voor verificatie. Bij de trekkingen heeft het personeel van de loterij meerdere keren aangegeven de data te willen inspecteren zonder resultaat. Ook hier is getracht de overige actoren die bij trekkingen aanwezig moeten zijn, onder de aandacht te brengen.
Op verschillende podia heeft de heer Hooghart getracht de gemeenschap en instanties haar ogen te openen over de vreemde toestanden die plaatsvinden bij sommige bedrijven die kansspelen houden in Suriname. Al geruime tijd pleit de heer Hooghart voor meer autoriteit bij de Nationale Loterij om zaken die misgaan aan te pakken, maar zonder resultaat.
De heer Ramlakhan dient gelet op het voorgaande aan zelfreflectie te doen in de vele ongeregeldheden die hij zelf voorstaat en doet dat op zeer geraffineerde wijze. De gemeenschap als consument moet ook beter opletten bij het doen van zaken over het algemeen. De Nationale Loterij beijvert zich dagelijks haar werk naar behoren te verrichtten en het zijn dit soort mensen die elke keer weer voor een dubbeltje op de eerste rij  woekerwinsten willen maken en het volk geld aftroggelen. De leiding van NLS is bezig op zeer kort termijn zich sterk te maken om middels een staatsbesluit meer autoriteit te verkrijgen om de misstanden die vaak te constateren zijn bij verschillende bedrijven aan te pakken. Er wordt op aangedrongen wederom een gesprek te hebben met de politie en haar opdrachtgever in deze de districtscommissaris om de zaken de goede richting op te krijgen.
De heer Ramlakhan moet de gemeenschap uitleggen waarom ze de Nationale Loterij niet betalen voor de werkzaamheden die werkers van de Nationale Loterij blijven doen van 19.30 uur tot 02.00 uur in de casino’s van Ramlakhan. En nog komt hij zijn verplichtingen niet na, doch komt met een aanval op Hooghart die momenteel in het ziekenhuis ligt .
Desire Hooghart

error: Kopiëren mag niet!