Levend geheugen Japanse tsunami

Enkele overlevenden van de verwoestende tsunami die Japan twee jaar geleden trof, zien het als hun plicht om de herinnering aan sommige helden levendig te houden. “Zij gaven hun leven om anderen te redden. Hun offer mogen we  nooit vergeten.” Een van hen is Shun Ito (37). Hij wijdt zijn ochtenden aan het vertellen van verhalen aan de bezoekers die zijn havenstad aandoen om de gevolgen van de verwoestende golf te komen bekijken. Twee namen komen in zijn verhalen prominent naar voren: die van Miki Endo en Takeshi Miura. Zij zorgden ervoor dat het dodental niet nog meer opliep. De twee werkten als radiopresentatoren in een gebouw waarvan nu enkel de bouwvallige resten overblijven. Hun kantoor was op de tweede verdieping van het gebouw en op die tragische 11 maart 2011 schalden hun stemmen uit de luidsprekers in het stadje om de bewoners te verwittigen om hogere gebieden op te zoeken en zo aan de naderende tsunami te ontkomen. “Ze bleven op hun plek zitten en stuurden de waarschuwingen uit, goed wetende dat de golven hoger waren dan het gebouw waarin ze zaten”, zegt Ito, die als receptionist in een hotel werkt. “Zij gaven hun leven om dat van anderen te redden. Hun offer mag niet vergeten worden”, terwijl hij aan één van de herdenkingsmonumenten staat waar veel verse bloemen liggen. Minamisanriku verloor 1206 van de 17.000 inwoners toen de zestien meter hoge golf tegen de bestaande tsunami-bescherming beukte. Dertig minuten na de zeebeving op 130 kilometer van de kustlijn, werd de stad compleet overspoeld. Het dodental zou nog hoger geweest zijn zonder de twee radio-omroepers en andere goed opgeleide leden van het Japanse rampenprogramma in de twaalf prefecturen langs de kust. Ook zij sloegen alarm om zoveel mogelijk levens te redden. Anderen die tijdens hun call of duty het leven lieten waren onder meer brandweermannen, politie en vrijwilligers. “Zij mogen niet vergeten worden”, zegt Fumihiko Imamura van het Internationaal Rampenonderzoeksinstituut aan de Universiteit van Tohoku. “Deze zachte maatregelen helpen in de wederopbouw en om mensen te beschermen tegen een volgende tsunami.” Deze getuigenissen worden toegevoegd aan een video die de verwoestende dag in beeld brengt. “Deze documenten helpen om te herinneren. Als de Tohoku-regio zijn gebouwen weer opbouwt en vluchtroutes bepaalt, is het belangrijk om te weten hoe hoog en hoe ver de golven kwamen.” Ook de boodschappen op monumenten en herinneringsstenen laten niets aan de verbeelding over. Zo staat er te lezen: “Als er zich een aardbeving voordoet, pas dan op voor tsunami’s.” Ergens anders lezen we: “Bouw je huizen niet achter dit punt.”
IPS

error: Kopiëren mag niet!