Belfort ontving delegatie Pan American Development Foundation

Belfort ontvangt delegatie Pan American Development Foundation (Small)Een delegatie van de Pan American Development Foundation (PADF), onder leiding van Senior Program Director Louis Alexander, is gisteren door Justitieminister Edward Belfort ontvangen. Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over hoe de PADF een bijdrage kan leveren aan de correctie van de jeugd in detentie. Minister Belfort heeft daarbij een uiteenzetting gegeven over hoe hij tegen de resocialisatie en de bestrijding van de criminaliteit kijkt. Voor de minister is nog belangrijker te voorkomen dat het Surinaamse kind in aanraking komt met de justitie. Vandaar ook zijn landelijke boodschap naar personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten om zich aan te melden bij de politie. Zijn oproep ging verder naar vooral jongemannen die zich ophouden op de hoeken van straten en voor winkelzaken in de verschillende woonwijken. De PADF–vertegenwoordigers hebben interesse getoond in de aanpak van de bewindsman met betrekking tot het bieden van een tweede kans aan gedetineerden. De samenwerking tussen Juspol met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling om onderwijs te geven aan gedetineerden en ook trainingen via andere instellingen is hierbij aan de orde gekomen.
Om beter zicht te hebben over de begeleiding en opvang van jeugdigen zal de delegatie ook een ontmoeting hebben met de onderdirecteur Delinquentenzorg. Verder zal er een bezoek aan het opvangcentrum Opa Doelie en het Jeugd Opvang Gesticht (JOG) worden gebracht. Aan het einde van de werkbezoeken zal de PADF–delegatie de bevindingen vastleggen en de minister doen toekomen. Volgens delegatieleider Louis Alexander zal naar mogelijkheden gekeken worden om tot een wezenlijke bijdrage te geraken in de aanpak van jongeren in handen van justitie.

error: Kopiëren mag niet!