Bond Diakonessenhuis situatie zat

De bond bij het Diakonessenziekenhuis is moe van het geschil tussen het bestuur/de directeur en de medische specialisten. Bij het aantreden van dit  bondsbestuur heeft men zich verstaan met alle actoren binnen het bedrijf over het geschil tussen het stichtingsbestuur /de directeur en de medische specialisten. Er zijn gesprekken geweest met de medische specialisten, het stichtingsbestuur, de eigenaren (de kerken) en het provinciaal bestuur. De bond is medegedeeld dat er een rechtszaak gaande is en gewacht werd op een gerechtelijke uitspraak. Desalniettemin zijn verschillende pogingen ondernomen om de case in der minne te schikken. Alle pogingen ten spijt dreigde het geschil te verergeren. Vanaf het begin maakte de bond zich zorgen dat  bij een eventuele escalatie de gevolgen niet te overzien zullen zijn. De bond heeft het stichtingsbestuur er ook op gewezen dat  bij een eventuele verscherping van de acties van de medische specialisten, naast de hulp aan de zieke mens, ook arbeidsplaatsen in gevaar zullen komen.
De samenleving werd geconfronteerd met de mededeling  begin maart waarbij is aangegeven dat  de klinische en poliklinische zorg van alle afdelingen volledig worden stopgezet. Stopzetting van alle hulp kan tot gevolg hebben dat, los van de hulp aan de zieke mens, ook arbeidsplaatsen in gevaar zullen komen. Wanneer gezegd wordt dat de specialisten vragen om maatregelen te treffen om verandering te brengen in de ontstane situatie en daarop niet wordt gereageerd, is dit in feite vragen om problemen. Derhalve heeft de bond gelijk gevraagd voor een onderhoud met het stichtingsbestuur, om zijn standpunt te bepalen. Werknemers mogen niet de dupe worden van een conflict tussen de medische specialisten en de directeur.
De bond die is aangesloten bij C-47 ergert zich aan eenzijdige uitspraken als zou er niets van te merken zijn dat  de specialisten acties voeren en dat er genoeg medici zijn die in het ziekenhuis willen werken.  Deze uitspraken vindt de bond niet oplossingsgericht. Integendeel is de bond de mening toegedaan dat er spoedig een structurele oplossing gevonden moet worden voor dit langdurig geschil. Derhalve roept hij alle verantwoordelijken op om niet het persoonlijk belang, maar het algemeen belang voorop te stellen. Derhalve  zal er na  het onderhoud met het stichtingsbestuur  een ledenvergadering  belegd worden om te bepalen welke stappen te  ondernemen.

error: Kopiëren mag niet!